PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

30
abril
2021

En el Dia Mundial contra l’Assetjament Escolar, l’Ajuntament destaca les accions de mediació i les campanyes de sensibilització com a part de la solució

En el Dia Mundial contra l’Assetjament Escolar, l’Ajuntament destaca les accions de mediació i les campanyes de sensibilització com a part de la solució

El 2 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’Assetjament Escolar amb la voluntat de generar consciència sobre aquesta forma de violència. Es tracta d’un problema que afecta milions d’estudiants arreu del món, també a Sabadell, i amb unes conseqüències psicològiques, emocionals i socials molt preocupants.

En aquest sentit, l’Ajuntament hi destina recursos i accions específiques que tenen per objectiu ajudar a la desaparició d’aquesta xacra, gràcies a campanyes en instituts i centres educatius i també amb activitats programades des de l’Oficina Jove.

Davant l’assetjament escolar, mediació

És per això que des de l’Ajuntament de Sabadell s’ha incidit en la línia de treball de la mediació escolar, a través del Servei de Mediació Comunitària. En aquest marc, s’organitzen activitats de prevenció i sensibilització al voltant de com s’aborden els conflictes dins l’aula i com es relacionen els i les alumnes entre ells. Es fan tallers a escoles i instituts i formacions als equips docents i directius i, específicament, des del 2014, s’està implementant un model propi i innovador d’intervenció en situacions d’assetjament escolar.

Aquest model d’intervenció es basa en la mediació restaurativa i busca generar reflexió al grup-classe sobre l’impacte de les conductes abusives, així com la reparació del dany causat. S’intervé als centres educatius quan es detecta una situació d’assetjament escolar i es treballa en estreta coordinació amb els Serveis educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

“Des de l’Ajuntament creiem que la mediació és la millora manera d’intervenir en el conflicte i ajuda a sensibilitzar i prevenir conductes futures”,

ha dit la tinenta d’alcaldessa de Feminismes, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.

Aquest model d’intervenció ha fet que el Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sabadell hagi esdevingut pioner i referent a Catalunya, en relació a l’afrontament del bullying.

Des de l’inici del projecte (2014-2020) s’han fet 39 intervencions en situacions d’assetjament, 27 en escoles de primària i 12 en escoles de secundària, atenent un total de 1.085 alumnes. També s’han dut a terme 19 activitats de formació dirigides a 530 docents de diferents centres, sobre els models d’abordatge del bullying, tant a l’aula com als centres escolars.

L’Oficina Jove

Des del programa Oficina Jove als Instituts (OJI), a primer d’ESO, es porta a terme una dinàmica sobre el bullying per tal de sensibilitzar sobre el tema i empoderar la gran majoria de l’alumnat, que amb sort no seran ni víctimes ni persones agressores, sinó observadors i observadores. L’objectiu és emfasitzar el paper que poden jugar tots els i les joves a l’hora de combatre aquestes actituds.

“Creiem que és important donar les eines necessàries a les persones joves per detectar casos que poden estar succeint al seu voltant”,

ha remarcat Morell, “i poden ser ells i elles els qui donin l’alarma davant un cas de bullying”.

És una activitat amb una valoració molt positiva per part del professorat. Enguany, tot i la situació complicada en la que es troben els centres educatius, l’han demanat un total de 18 centres (14 públics i 4 concertats).

Així, en aquest curs 2020-2021 l’activitat s’ha dut a terme amb 69 grups, arribant a un total de 1.390 joves (725 nois i 665 noies). Cal destacar que després de realitzar la dinàmica augmenten el nombre de demandes a l’Oficina Jove per poder parlar del tema o per cercar recursos al respecte.

L’Oficina Jove de Sabadell, a través del programa OJI (Oficina Jove als Instituts) té presència als 16 instituts públics i als centres educatius de secundària concertats que ho demanen.

L’objectiu és arribar al màxim nombre de joves possible i donar a conèixer l’Oficina Jove com un recurs destacat. Per aquest motiu, es fan sessions a totes les aules des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat, assegurant que tots i totes les joves de 12 a 18 anys, tindran com a mínim un contacte a l’any amb l’Oficina Jove. Segons l’edat de l’alumnat, es tracta un centre d’interès o un altre.