PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

03
Setembre
2018

Es destinen 350.000 euros per subvencionar l’impost de l’IBI a persones amb rendes molt baixes

S’obre la convocatòria de sol·licitud dels ajuts

Es destinen 350.000 euros per subvencionar l’impost de l’IBI a persones amb rendes molt baixes

Des d’avui fins al 5 d’octubre s’obre el període per sol·licitar un ajut econòmic a l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’aquest any, adreçat especialment a persones amb escassa capacitat econòmica. L’Ajuntament destinarà 350.000 euros per a aquesta convocatòria de subvenció, amb la finalitat de contribuir al sosteniment de famílies amb rendes molt baixes.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà per a nivells de menor a major renda, fins a exhaurir la partida pressupostària. Els límits de renda establerts per atorgar ajuts van de zero ingressos fins a un màxim de 23.520 euros. En qualsevol cas, l’import màxim de cada ajut serà de 250 euros.

La renda a tenir en compte no serà només la de la persona sol·licitant, sinó el conjunt dels ingressos bruts anuals de totes les persones empadronades en l’immoble corresponent a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) presentada l’any 2017. En funció d’aquest barem i del nombre de residents s’estableix una classificació per a determinar els nivells de prioritat de la concessió dels ajuts.

Una comissió qualificadora s’encarregarà de supervisar la validesa de les peticions, d’acord amb els requisits de les bases. Les ordenarà segons el nivell de renda, de menor a major quantia, i les anirà atorgant, fins a esgotar el pressupost de la convocatòria, començant per les rendes més baixes.

Així, en el nivell inferior i, per tant, prioritari, es troben les rendes fins a 7.967,73 euros (import corresponent a l’indicador de renda de suficiència IRSC de Catalunya). En el nivell més alt se situarien els casos amb una renda màxima de 23.520,74 euros.

“Aquesta mesura vol ajudar a pal·liar la vulnerabilitat que pateixen moltes famílies de la nostra ciutat, especialment les que tenen rendes més baixes”, ha declarat Juli Fernàndez, tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Serveis Centrals.

El tinent d’alcalde ha afegit que les ajudes a l’IBI

“són una peça més dins del ventall d’ajudes econòmiques i socials que l’Ajuntament està desplegant per acompanyar la ciutadania de Sabadell que més pateix els efectes de la precarietat econòmica”.

Requisits

A banda de l’esmentat criteri econòmic es demanen altres requisits per poder beneficiar-se d’aquests ajuts (es poden consultar a les bases de la convocatòria).

Entre altres requeriments, podran optar a les subvencions les persones empadronades a Sabadell, que tinguin domiciliats tots els tributs municipals (i estiguin al corrent de pagament de tots els impostos, municipals, autonòmics o estatals) i que no siguin propietàries, ni elles ni cap de les persones residents a l’habitatge, de cap altre immoble urbà, tret de places d’aparcament o trasters.

Les persones sol·licitants han de tenir en compte que l’import de l’ajut econòmic està sotmès a tributació i s’ha de declarar l’IRPF.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant un imprès que es pot obtenir al web municipal (apartat Subvencions de la Seu Electrònica) i a les oficines d’Atenció Ciutadana. Es podrà presentar en qualsevol oficina del registre municipal o per qualsevol altra modalitat de les previstes a la normativa del procediment administratiu comú.

El pagament dels ajuts es faran en el termini màxim de tres mesos a partir de la publicació de les concessions.