PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

04
Març
2019

Institucions i professionals presenten una guia de prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la gent gran

Ha permès als professionals de l’àmbit dels maltractaments posar en comú procediments, eines i pautes per fer-hi front

L’abús, les negligències, la violència o la vulneració de drets de la gent gran és un fenomen que necessita una acció comuna de l’entorn per ser més eficaços a l’hora de descriure i actuar sobre aquestes situacions. És en aquest marc que institucions i professionals que treballen en l’àmbit d’aquestes persones han elaborat una guia de prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la gent gran, per respondre adequadament i de forma comuna a aquests fets.

El procés de confecció del document va començar el 2017 i ha estat elaborada per una taula integrada per representants de departaments municipals (Acció Social, Cicles de vida, Drets Civils i Gènere, Policia Municipal); atenció sanitària primària i hospitalària (ICS i Taulí); cossos de seguretat (Policia Municipal i Mossos d’Esquadra,) Fiscalia de Sabadell, residències de gent gran, empreses d’atenció domiciliaria i teleassistència i amb el suport tècnic al llarg de tot el procés i en la edició de la Guia per part de la de la Diputació de Barcelona.

La guia persegueix aconseguir un tractament multidisciplinari del maltractament a la gent gran, identificant situacions i tipologies que requereixen una acció comuna i coordinada per part dels diferents agents que hi intervenen (socials, sanitaris, jurídics, de seguretat i comunitaris). El document també relaciona uns criteris per fer accions de prevenció, de detecció i d’intervenció d’aquests casos.

Gabriel Fernández, regidor d’Acció Social, destaca que

“la guia ha permès als professionals de l’àmbit dels maltractaments posar en comú procediments, eines i pautes per fer front al maltractament i alhora culmina una feina que venint fent basada en la formació del nostre personal i en el foment d’un abordatge transversal d’aquestes situacions”.

El document estableix un circuit d’actuació consensuat, en forma de fluxgrama, estructurat en tres àmbits: detecció de cas, avaluació per part d’un equip multidisciplinari i, finalment,  la intervenció per mitjà d’un pla de treball. Aquest circuit  aporta elements que suposen un salt qualitatiu:

  • Un registre compartit entre tots els agents de forma que permeti traspassar informació i fer el seguiment de cada situació.
  • Estableix la figura de gestors de cas de maltractaments:
    • Persones treballadores socials dels diferents àmbits (Hospital, atenció primària).
    • Coordinen l’equip multidisciplinari i vetllen per la comunicació i seguiment del procés en totes les fases i dona suport al professional que coneix més a la persona o la situació.
  • Aporta eines comunes: Senyals i registre d’alertes, directori de referents i de recursos disponibles.

Taula permanent de prevenció

Aquest any començarà el procés d’implementació de la guia, el que comporta engegar un seguit d’accions. És farà un pla de difusió i formació específic per cada àmbit. És crearà un grup específic centrat en la prevenció de maltractes en residències de gent gran. A més, es duran a terme accions de sensibilització comunitària, amb campanyes d’àmbit general, tallers per a gent gran sobre drets i bon tracte i actuacions de sensibilització adreçades a infants i joves.

La creació d’una  Taula permanent de prevenció i abordatge del maltractament a la gent gran, formada per representants de cada àmbit implicat, impulsarà la implementació, actualitzarà el diagnòstic dels maltractaments a la ciutat i donarà suport per a la resolució dels casos complexes.

Presentació pública

El  dilluns, 4 de març, a les 9 del matí, al Casal Pere Quart, s'ha fet l’acte públic de presentació de la guia, amb la participació dels agents institucionals i professionals implicats. Després de la benvinguda de l’alcalde, Maties Serracant, ha intervingut el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, i el gerent del Servei de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Josep Muñoz.

L’acte s’ha continuat amb la conferència “El bon tracte una qüestió de respecte”, a càrrec de Francesc Torralba, doctor en Filosofia i Pedagogia i director de càtedra d’Ètica de la Universitat Ramon Llull. Posteriorment, ha fet la presentació dels elements bàsics de la guia i el seu procés d’implantació.

Maltractaments

Segons la Declaració d’Almeria (1995), nascuda de la Primera Conferència Nacional de Consens sobre el maltractament a la gent gran, es defineix aquest fenomen comQualsevol acte o omissió que generi un dany, intencionat o no; que es produeixi en el medi familiar, comunitari o institucional; que vulneri o faci perillar la integritat física o psíquica, el principi d’autonomia o la resta de drets fonamentals de l’individu, i que es pugui constatar de manera objectiva o percebre de manera subjectiva independentment de la intencionalitat o no de l’entorn en el que es produeixi”.

El maltractament no és només físic, també pot ser emocional, sexual, econòmic, la vulneració de drets o la simple negligència o abandó. Segons l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (2014), un 0,8% de la gent gran afirma haver patit maltractaments i un 2,1% diu trobar-e en situació de risc. Menys del 10 per cent dels qui afirmen haver estat maltractats fan denúncia.

A Sabadell, els serveis socials van registrar 80 casos l’any passat. La major part són abusos psicològics, seguit de la negligència, abús, econòmic, l’abandó i abús físic. La presumpta persona maltractadora pertany, per norma general, a l’entorn familiar i aproximadament un terç dels maltractaments es dona en persones grans amb deteriorament cognitiu.