PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

29
Novembre
2021

L’adjudicació del nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària es porta demà dimarts a aprovació del Ple

Al servei s’invertiran més de 12,5 milions d’euros en 2 anys

L’adjudicació del nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària es porta demà dimarts a aprovació del Ple

Al Ple Municipal de demà dimarts es portarà a aprovació l’adjudicació del nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que té com a objectiu contribuir a què les persones amb cert grau de dependència o necessitat de suport puguin continuar vivint a casa amb qualitat de vida. La proposta que es presentarà al plenari serà adjudicar el servei a Accent Social, que ha estat la millor valorada tècnicament. La vigència inicial del contracte anirà de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre del 2023, prorrogables per dos anys més en períodes anuals. L’import del nou contracte pels dos primers anys sumarà més de 12,5 milions d’euros (6,24 l’any 2022 i 6,27 milions l’any següent).

El contracte actual del SAD ja va ser prorrogat i expira el proper 31 de desembre. Per això s’ha fet necessari aquest nou procediment, per al qual s’ha establert una escala de requisits que respon en un 80% a criteris tècnics i en un 20% a criteris econòmics.

Amb la nova adjudicació, es busca consolidar i reforçar un servei fonamental per als seus usuaris i usuàries, amb canvis que permetin reforçar el control de l’Ajuntament sobre el contracte, millorar la qualitat del servei i fer-lo encara més proper, així com millorar les condicions laborals, i especialment les salarials, de les treballadores del SAD. En aquest marc, s’incrementen els recursos destinats al servei, que passen dels 5,4 milions anuals actuals als més de 6,2 l’any vinent.

El SAD compta amb més de 300 professionals: 259 treballadores familiars, 40 auxiliars de la llar i 11 coordinadores tècniques. Així mateix, el servei d’ajut o auxiliars de la llar suma 1.127 usuaris i usuàries. 

Respecte del contracte actualment vigent, la nova adjudicació introdueix les següents millores:

  • S’incrementa el pressupost destinat al contracte per tal de garantir que es fa efectiu l’increment salarial de les treballadores del SAD derivat del nou conveni col·lectiu del sector; entre els anys 2019 i 2022 preveu un increment d’un 14% dels salaris, amb el gruix d’aquesta pujada concentrada en els anys 2021 i 2022 (4% i 8% respectivament).
  • S’incrementa un 25% el cost hora de les hores de Servei d’Ajut a la Llar en horaris nocturn i festiu.
  • S’afegeix un petit increment del pressupost destinat a cobrir l’augment de la despesa en EPIs derivat de la COVID-19.
  • S’incorporen dos nous perfils professionals de suport al servei: terapeuta ocupacional i diplomat d’infermeria.
  • En els casos de risc elevat caldrà que hi hagi una Treballadora Familiar (TF)  referent i una TF co-referent per garantir la continuïtat assistencial.
  • Es concreten i desenvolupen les funcions de les coordinadores tècniques.
  • S’afegeix la supervisió grupal externa.
  • Es reforça la coordinació amb l’Ajuntament. Així mateix, la informació que rep l’administració municipal sobre les queixes rebudes passarà de ser semestral a ser mensual.
  • S’incorpora una experiència pilot del model “SAD més a prop”. La prova ja s’ha iniciat aquest any 2021 i s’implementaria posteriorment atenent al resultat.

SAD més a prop

En relació al “SAD més a prop”, al juliol es va posar en marxa una primera etapa de l’experiència pilot a Sant Oleguer. Amb la prova, es defineix un àmbit territorial concret amb un número determinat de persones usuàries, que són ateses sempre pel mateix grup de professionals. L’objectiu és conformar un grup estable de professionals que treballi de manera més compartida amb els usuaris, millorant-hi la proximitat i el coneixement i fent més fàcils els canvis de professionals quan sigui necessari. Coincidint amb la finalització de l’actual contracte i l'inici del nou es farà una valoració de la prova pilot per implementar el sistema a altres zones si els resultats són exitosos.