PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

03
Març
2015

L’Ajuntament de Sabadell preveu atorgar subvencions a nous emprenedors i a empreses de creació recent per donar suport a l’activitat econòmica

Aquesta actuació s’inclou en el Pla Municipal de foment a l’ocupació en marxa des de finals de l’any 2013

L’Ajuntament de Sabadell, a través del Vapor Llonch preveu atorgar subvencions a nous emprenedors i a empreses de recent creació. L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar i donar suport a l’autoocupació i la creació de noves empreses i d’activitat econòmica a la ciutat, ajudant la persona emprenedora a reduir les despeses inicials que tota iniciativa de negoci ha d’afrontar durant els primers mesos de vida. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat.

La proposta preveu una aportació màxima de 1.500€ per a cada persona que s’incorpori al món laboral com a autònom individual o com a autònom integrat o soci treballador en una societat civil, cooperativa o mercantil de nova creació i que s’hagin donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o altres règims de la seguretat social que siguin escaients. S’estableix un màxim de dos ajuts per nova empresa creada.

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones empadronades a Sabadell, les empreses o formes jurídiques que desitgin que el domicili fiscal i el social de la nova empresa estigui a Sabadell o bé ja estigui constituïda amb posterioritat a l’1 de novembre de 2014. No es consideraran projectes de nova creació els procedents del canvi de forma jurídica d’empreses ja existents i que siguin titularitat de la mateixa persona.

Entre les sol·licituds serà imprescindible que el pla d’empresa presentat, sigui qualificat de viable per poder optar a la subvenció. A més es prioritzarà entre les sol·licituds aquelles presentades per persones emprenedores en situació d’atur, majors de 45 anys, amb una discapacitat de més d’un 33% o bé que la nova empresa creï llocs de treball per compte aliè d’una durada superior a 3 mesos.

El mecanisme de valoració de les propostes presentades es farà per l’equip tècnic de creació d’empreses del Vapor Llonch amb experiència en el suport empresarial. Un servei que des de fa gairebé dos dècades dóna suport a les persones emprenedores contribuint a facilitar l'accés a la creació d'empreses. Mitjançant un servei integral que contempla activitats de sensibilització, assessorament, acompanyament a la consolidació, s'assessoren des del Vapor Llonch s’atén anualment més de 400 persones emprenedores que cerquen autocupar-se i , més enllà d'això, créixer i crear ocupació.

Les bases reguladores per a la concessió d’aquests ajuts es presenten avui al Ple de l’Ajuntament. Un cop sigui possible formalitzar la convocatòria oficial, les empreses podran sol·licitar aquests ajuts fins exhaurir la partida màxima de 30.000€ prevista per aquest projecte.

Ajuts per a la contractació

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell manté obert fins a desembre de 2015 el període per a la sol·licitud de subvencions per a la contractació de persones en atur majors de 45 anys. La decisió d’atendre a persones d’aquesta edat és degut a l’increment d’aquest col·lectiu en les llistes de l’atur arran la crisi i també es té en compte que per a altres col·lectius com el dels joves des del Vapor Llonch es desenvolupen en paral·lel altres programes específics.

La proposta preveu que les empreses que compleixin els requisits de les bases podran optar fins a 3.000€ de subvenció per a la contractació de d’una persona major de 45 anys durant el període mínim de 6 mesos a temps complert. En cas de contractació a temps parcial, l’import de l’ajut serà proporcional al percentatge de la jornada, la qual ha ser com a mínim del 50% de la jornada complerta. Cada empresa podrà sol·licitar aquests ajuts fins a un màxim de tres contractacions laborals.

Pla Municipal de foment a l’ocupació

Aquesta actuació s’inclou en el Pla Municipal de foment a l’ocupació en marxa des de finals de l’any passat. Respecte aquest pla, l’Ajuntament de Sabadell inverteix 700.000 euros per completar les accions que desenvolupa el Vapor Llonch través de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

En aquests moments, gràcies a aquest pla s’han desenvolupat activitats formatives i plans d’ocupació que han permès la contractació directa de l’administració de persones per desenvolupar obres i serveis en benefici de la ciutat.

Una altra partida del Pla s’ha centrat en complementar les actuacions previstes, com per exemple, finançar el dèficit del programa de Formació i Treball subvencionat per la Generalitat, ja que la Generalitat no financia al cent per cent aquest tipus de projectes i l’administració local han d’assumir la despesa.