PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

31
Maig
2021

L'Ajuntament destinarà 10.000 euros a favor de l'ADF per prevenir els incendis forestals a Sabadell

L'Ajuntament destinarà 10.000 euros a favor de l'ADF per prevenir els incendis forestals a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell atorgarà una subvenció directa de caràcter nominatiu de 10.000 euros a l’Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell (ADF) destinada a cobrir les despeses generades en la seva tasca de prevenció́ i lluita contra els incendis forestals. El Ple del mes de juny sotmetrà a aprovació la concessió d’aquest ajut.

L’Ajuntament de Sabadell forma part de l’Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell (ADF), agrupació amb una reconeguda experiència en el camp de la prevenció d'incendis forestals i que desenvolupa les seves tasques quotidianes d'acord amb el Pla de Prevenció d'Incendis forestals.

La figura de l’ADF de Sabadell té com a objectiu clau l’elaboració i execució col·lectiva de programes i protocols de vigilància i prevenció d’incendis forestals en el terme municipal de Sabadell, amb actuacions urgents en cas d’incendi forestal. Tanmateix, desenvolupa campanyes de divulgació i sensibilització entre els propietaris de terrenys forestals i els ciutadans del terme municipal, respecte de les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.

L'Ajuntament de forma anual, atorga una subvenció de 10.000 € per a cobrir les despeses a l'àmbit de Sabadell:

  • Cobrir la despesa de combustible derivada de la realització de rutes de vigilància de prevenció d’incendis forestals i primera actuació al rodal de Sabadell.
  • El finançament de les activitats ordinàries com la formació del voluntariat forestal, manteniment dels vehicles i material, manteniment i adquisició de material de comunicació, manteniment dels equips personals de seguretat (EPIS)
  • El finançament de les despeses ordinàries de serveis de telefonia, gestoria, assegurances i impostos.

L’Agrupació́ de Defensa Forestal és una associació́ sense ànim de lucre, fundada el 1995, que duu a terme la seva activitat en el terme municipal de Sabadell, en el marc del que preveu la Llei d’ordenació́ forestal de Catalunya i de l’Ordre de regulació́ de les Agrupacions de Defensa Forestal.