PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

30
Maig
2017

La ciutadania podrà presentar candidatures per ocupar el càrrec de síndic de greuges de Sabadell

La redacció del nou Reglament obeeix a una necessitat plantejada a l’inici del mandat actual per modificar alguns aspectes i adequar la regulació de la figura

El procediment per nomenar un nou síndic, el mecanisme d’elecció i la naturalesa jurídica de la figura són les principals novetats del nou reglament aprovat de manera inicial en la passada sessió plenària de maig.

El nomenament del nou síndic introdueix com a primer pas un procés de convocatòria pública amb l’objectiu que la ciutadania i col·lectius presentin candidatures al càrrec que seran valorades per la Junta de Portaveus i el Ple municipal.

El mecanisme d’elecció del síndic es reforça per tenir el màxim consens entre les diferents formacions polítiques, de manera que la majoria exigida serà de dues terceres parts dels membres de la corporació en primera votació i de tres cinquenes parts en la segona.

Pel que fa a la naturalesa jurídica de la figura, es proposa que el síndic o síndica tingui la consideració de personal de caràcter eventual i que percebi les retribucions que fixi anualment el Ple.

La redacció del nou Reglament obeeix a una necessitat plantejada a l’inici del mandat actual per modificar alguns aspectes i adequar la regulació de la figura. Fa un any es va crear una comissió redactora que va presentar un avantprojecte a la Comissió Especial de Transparència composta per representats de tots els grups que integren el ple municipal.

El resultat del text actual respon a les observacions i canvis efectuats per la comissió que ha volgut abordar el tema cercant el màxim d’acord possible ja que s’entén que el síndic o síndica municipal esdevé una fórmula més de promoció dels mecanismes de democràcia participativa a la ciutat, així com un mecanisme de control de l’activitat de l’Ajuntament de Sabadell i suposa un apropament de la ciutadania a l’administració, amb l’objectiu de la millora global del sistema administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics.

Cal entendre la sindicatura com una institució que, amb objectivitat i independència, atendrà la ciutadania que pugui sentir-se agreujada per alguna actuació, resolució o inactivitat de l’Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents i, alhora, els suggeriments, resolucions i informes que emeti el síndic o la síndica serviran com a pauta per a la constant millora del servei que l’administració presta a la ciutadania.

Consultar el reglament