PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

10
Febrer
2015

Neix el nou portal d’informació sobre neteja i gestió de residus de l’Ajuntament de Sabadell

Segons les dades del 2014, que es poden trobar al web, la recollida selectiva de residus es manté estable

Emmarcada en la campanya de sensibilització Els teus residus compten i amb la voluntat d’implicar encara més a la ciutadania en el manteniment de l’espai públic i en la reducció del volum de residus que es generen, l’Ajuntament ha posat en marxa un nou web sobre gestió i tractament dels residus www.sabadell.cat/residus L’objectiu és fomentar la col·laboració i la coresponsabilitat entre l'Ajuntament i la ciutadania i conscienciar de la importància de treballar de forma conjunta per aconseguir un Sabadell més net.

El portal és una nova eina que facilita al ciutadà l’accés a la informació relacionada amb els serveis que la regidoria ofereix al municipi, com poden ser les ordenances o els enllaços amb entitats com ara ECOEMBES, ECOVIDRIO o l’Agència Catalana de Residus, entre d’altres.

En paraules del tinent d’alcalde de Presidència, Josep Ayuso, la presentació d’aquest web

s’emmarca en la especialització del web municipal que ja va començar fa un parell d’anys amb els webs específics de: parcs i jardins, de cultura, antirumors, Sabadellempresa, museus, posem a punt la ciutat... ara donem un nou pas amb aquest portal que persegueix la col·laboració, corresponsabilitat i informació des de l’Ajuntament de Sabadell amb la ciutadania.

De fet, amb el nou portal, la ciutadania té la possibilitat de consultar la informació més rellevant sobre el treball de la regidoria, així com aquells continguts de caràcter pràctic que pot necessitar el ciutadà per accedir als diferents serveis. La web també pretén fomentar el reciclatge i ofereix eines i recursos per aprendre a separar els residus d’una manera senzilla i lúdica.

El web, a més, incorpora un apartat de notícies que s’anirà actualitzant de forma periòdica i que vol aglutinar en un mateix espai totes les novetats que vagin sorgint al voltant dels diferents serveis, així com qualsevol altra informació que es consideri d’interès per al ciutadà.

Dades de recollida selectiva

Precisament, les dades sobre la recollida selectiva de residus ja estan disponibles al nou portal web. En aquest sentit, cal dir que la recollida selectiva de residus es manté estable(32,6 %) davant de la totalitat de brossa que es recull. La voluntat de l’Ajuntament, però, és arribar als compromisos marcats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per al 2020 –arribar al 60% de la separació–, i per això en el 2014 es va posar en marxa la campanya de sensibilització Els teus residus compten (que acabarà el proper mes de març).

En aquest sentit, el regidor d’Espai Públic, Cristian Sánchez, ha assenyalat que “la recollida selectiva està ja molt consolidada a la ciutat i manté unes xifres molt estables amb un 32,6% de la totalitat de tones de brossa recollides... però ara cal un sobreesforç per augmentar, de manera progressiva aquesta xifra i aconseguir que l’any 2020 arribem al 60%. És difícil, però per aquest motiu estem treballant en noves campanyes de sensibilització i en noves eines com és el Pla de Gestió de Residus. També incorporarem minideixalleries fixes per apropar-nos més al ciutadà”.

Aquest 2015 s’ha iniciat la redacció del Pla de Gestió de Residus Municipals, que ha de permetre concretar els objectius genèrics que planteja l’ARC, adaptar-los a la realitat sabadellenca i planificar les accions a fer per arribar al 2020 que la recollida de les fraccions selectives sigui del 60 %.

Pel que fa a la generació de residus de totes les fraccions dels ciutadans de Sabadell ha estat similar a l’any passat, 1,11 kg/hab./dia, que està per sota dels objectius de l’Agència de Residus.

Queda palesa la importància de la recollida de voluminosos que representa un total del 4,9% de la totalitat de la recollida, cal recordar que per la correcta gestió del servei és important que es faci ús del telèfon gratuït 900 222 234, on dintre del període de 48 h el servei concretarà un dia i hora per recollir el moble.

Important destacar que en aquest 2014 s’ha pogut constatar l’èxit del canvi de model per la recollida d’oli de cuina, que ha passat a recollir-se en envasos tancats amb contenidors al carrer i, per tant, sempre a disposició. Respecte al 2013 ha augmentat un 65%, recollint-se 20,34 tones.

Pel que fa a la roba, tot i que ha patit un descens, produït pels alguns furts, la recollida segueix sent molt millor amb els contenidors específics que no amb la recollida que es feia en els centres cívics. En aquest sentit, aquest any s’han recollit un total de 186 tones, quan al 2011 es recollien 97. En el 2015 està previst que augmenti la xarxa de recollida de contenidors de roba fins als 30 contenidors enlloc dels 8 existents, amb un canvi de disseny de la bústia per evitar els furts el màxim possible.

Recollida de la matèria orgànica

Gràcies a la implantació dels nous contenidors hem millorat la qualitat de la recollida de la fracció orgànica. La bústia impedeix que es llencin impropis en el contenidor, sent dels primers Ajuntaments que té implantat aquest sistema en el 100% dels contenidors de càrrega lateral. Aquest canvi ha col·laborat amb el descens esperat de la recollida de la fracció orgànica.

2009

6.799,34

2010

6.895,92

2011

7.131,03

2012

6.924,40

2013

7.069,27

2014

6.596,42

* dades en tones

Recollida d’envasos

Pel que fa a la recollida d’envasos es manté estable amb una lleugera tendència a l’alça i en proporció es recullen més envasos que la mitjana catalana.

2009

4.086,68

2010

4.165,10

2011

4.198,30

2012

3.916,42

2013

3.971,71

2014

3.999,31

*dades en tones

Recollida de paper

Pel que fa a la recollida de paper és el primer any en que la caiguda és més suau que de les altres fraccions, degut al descens dels furts per la baixada del preu del paper al mercat.

2009

9.384,38

2010

9.029,40

2011

6.999,22

2012

4.911,85

2013

4.429,11

2014

4.339,68

* dades en tones

Recollida de vidre

Hi ha un descens de la recollida d’un 5%, associat al descens del consum.

2009

3.266,38

2010

3.128,56

2011

3.039,54

2012

3.056,28

2013

3.106,70

2014

2.956,17

* dades en tones

Recollida pneumàtica

Pel que fa a recollida pneumàtica la selecció en origen és superior que amb els sistema tradicional, en el 2014 hem tingut que la suma de les fraccions selectives es del 37% enfront del 21% de la recollida tradicional (s’exclou el vidre, ja que es segueix recollint de com fins ara). Cal recordar que pel bon funcionament del sistema les caixes de cartró han d’estar plegades.