PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

13
Gener
2021

Ple municipal del mes de gener

Durant la sessió ordinària de gener es van aprovar els següents punts:

El ple de municipal del mes de gener ha aprovat de forma definitiva el plec de clàusules administratives particulars que regirà la concessió de domini públic per a l'adequació i la utilització privativa d'una part de l'immoble de propietat municipal denominat Cal Balsach, situat a la carretera de Prats de Lluçanès, 36-44, i adjudicació directa a l'entitat Casal Popular de La Creu Alta El Tallaret. 

Així mateix, s’ha aprovat la manifestació de la voluntat municipal de prorrogar el contracte del servei públic de transport urbà, adjudicat a l'empresa Transports Urbans de Sabadell, SCL (TUS), per deu anys més. 

Altres punts que s’han debatut de la part resolutiva són els següents:

  • Aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa del contracte de gestió dels serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris, corresponent al període 2021-2027. Aprovat.
  • Verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació del balcó del Ripoll, a l'entorn del carrer de Covadonga i la plaça de Clara Campoamor (MPG- 120). Aprovat. 
  • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 5 d'octubre de 2020, pel qual es dóna conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació referent a la Unitat d'actuació UA- 9 als carrers de Sant Pau i Zurbano (MPG-103). Aprovat.

Part deliberativa i de control

Mocions aprovades:

  • Moció de la Federación de las Asociaciones de Africa Negra de Sabadell y Catalunya, per canviar el nom del carrer Marquès de Comillas. A favor: PSC, ERC, Crida, Junts i Podem. Abstenció: Ciutadans. Moció
  • Moció del grup municipal de JuntsXSabadell, per a l'impuls de les comunitats energètiques a la ciutat. Aprovada per unanimitat. Moció
  • Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per sol·licitar al Ministeri de l'Interior el desistiment a la presentació de recurs d'apel·lació contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm.16 de Barcelona sobre la propietat de l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil. Aprovada per unanimitat. Moció