PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

05
Setembre
2019

Proximitat, èxit educatiu i equipaments de qualitat, principals línies de treball del curs 2019-2020 a Sabadell

Proximitat, èxit educatiu i equipaments de qualitat, principals línies de treball del curs 2019-2020 a Sabadell
Manuel Robles, regidor d'Educació, ha presentat les novetat dels curs escolar 19/20

Garantir que tothom, independentment de la seva situació econòmica i social, tingui a l’abast les oportunitats que garanteixin l’èxit educatiu i vetllar per uns equipaments educatius de qualitat seran el curs 2019-2020 dues de les principals línies de treball de l’Ajuntament en l’àmbit de l’Educació. En aquest marc, es treballarà per la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la inclusió amb diferents mesures adreçades directament als infants i adolescents, altres en el camp de les infraestructures i altres que reforcin l’entorn educador –l’educació més enllà de l’escola–, tot enfortint el compromís amb l’educació no reglada i el lleure educatiu. Contribuir a millorar el rendiment acadèmic i a la reducció de l’absentisme escolar i l’Abandonament Escolar Prematur es situen també entre els reptes del nou curs a la ciutat.

Tal com ha explicat avui el regidor d’Educació, Manuel Robles,

“els principis amb què treballarem seran la proximitat –trepitjar territori per veure in situ les problemàtiques i estar en contacte directe amb la comunitat educativa– l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la qualitat i la inclusió”.

En referència a l’inici del curs escolar, ha comentat que

“ve marcat per tres pilars bàsics: la posada en marxa del nou institut Narcisa Freixas, unes dades de matrícula encoratjadores pel fet que sembla que s’està estabilitzant el nombre d’infants que entren a P3 i també per una forma de treballar en la qual mantindrem tots aquells programes educatius que estan funcionant bé i impulsarem alguns de nous, buscant també el component innovador”.

Les principals línies d’acció seran:

  • Potenciar l’etapa 0-3, tot afavorint l’equitat en l’accés i treballant per recuperar el finançament de la Generalitat en el cost de manteniment de places de les escoles bressol públiques. Dins l’àmbit 0-3 es treballarà per avançar en el projecte d’una nova escola bressol municipal a la Concòrdia i per continuar millorant el confort climàtic al conjunt d’equipaments.
  • L’èxit escolar es situa com a prioritat de les polítiques educatives a la ciutat. En aquest sentit, i juntament amb moltes altres accions, es continuarà treballant amb la Generalitat per la disminució de les ràtios a primària i secundària en general, tot parant una especial atenció als centres de màxima complexitat.
  • Així mateix, es continuarà endavant i es reforçaran programes com el Posa-t’hi, que treballen perquè els alumnes que no han graduat tornin al sistema educatiu i es potenciaran altres iniciatives d’Orientació i Acompanyament a l’alumnat, com també les activitats del programa Tàndem Família-Escola per fomentar la consolidació de les famílies com a agent fonamental en el fet educatiu.
  • També s’avançarà en la configuració del Pla de Prevenció de l’Absentisme Escolar.
  • Es continuarà apostant per fomentar l’equitat en l’accés a les activitats musicals i artístiques a les escoles. En aquest marc, tindran continuïtat l’A-cordant –projecte que es desenvolupa conjuntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès– i els tallers de coral i teatre gratuïts en l’horari de migdia a diferents centres educatius.
  • Continuen diversos programes relacionats amb l’equitat en l’accés a oportunitats educatives com la introducció d’auxiliars de conversa nadius en llengua anglesa als instituts o el programa Els Primers a l’Aigua, perquè els infants de la ciutat aprenguin a nedar. Així mateix, es potenciaran altres mesures d’equitat en el marc dels Plans Educatius d’Entorn.
  • S’avançarà en l’establiment de nous espais de trobada amb diferents agents de la Comunitat Educativa per abordar diversos temes relacionats amb l’educació.
  • Es treballarà per potenciar les iniciatives que vinculin formació amb empreses i entitats.
  • I també per reforçar l’oferta d’educació en el lleure, sobre tot en períodes no lectius

Equipaments

A banda de les actuacions en l’àmbit 0-3, l’Ajuntament continuarà fent seguiment de l’entrada en funcionament del nou Institut Narcisa Freixas i fent les gestions necessàries davant la Generalitat per l’assoliment dels edificis definitius de l’Escola Virolet i de l’Institut de Can Llong.

Entre altres accions relacionades amb les infraestructures, aquest curs s’iniciaran les obres de la nova seu de l’Escola de Música del sud i s’avançarà en els processos per a la nova Escola de Música i Conservatori a l’Eix Macià.

Pel que fa al manteniment i millora dels centres educatius, aquest 2019-2020, més enllà del manteniment ordinari, es portaran a terme diverses actuacions, entre les quals hi ha la millora dels patis de tots els centres educatius d’infantil i primària públics, on s’invertiran a l’entorn de 300.000 euros. També es substituiran les lamel·les de protecció solar de l’Escola La Romànica, projecte que compta amb un pressupost proper als 180.000 euros.

La mobilitat sostenible i segura i l’assoliment de camins escolars més segurs per arribar i sortir dels centres educatius serà una altra de les línies de treball.

Dades

Aquest mes de setembre iniciaran el nou curs escolar a Sabadell prop de 32.600 infants i adolescents en el tram que va d’escola bressol (en la seva oferta pública) fins a 4t d’ESO (oferta global): 1.128 infants a les escoles bressol públiques, 21.113 als centres d’educació infantil i primària i 10.340 als centres d’educació secundària obligatòria. Totes les dades del curs 2019-2020 es poden consultar al dossier adjunt.