PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

23
Desembre
2020

Reunió del comitè de seguiment del Pla Covid-19

La reunió ha permès analitzar el primer informe trimestral d’avaluació i execució de les mesures

Reunió del comitè de seguiment del Pla Covid-19

El comitè de seguiment de Sabadell Pla Covid-19. Mesures per superar la crisi s’ha reunit avui per conèixer la situació de les mesures proposades al document. El comitè ha analitzat el primer informe de seguiment després de l’aprovació del Pla, al juliol, que recull prop d’un miler de mesures per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. L’informe mesura i avalua el grau d’execució de les propostes fins al novembre de 2020.

Pel que fa l’estat d’execució, i amb dades tancades a novembre de 2020, de les 945 propostes s’estan executant, o ja han estat fetes un total de 649 actuacions, el que significa el 69% de les accions previstes.  Així mateix, de les 945, un 27% (252 actuacions) s’han realitzat en la seva totalitat. En termes pressupostaris, fins al novembre s’han executat 3.886.348,72€, el que significa que s’ha facturat ja per part dels diferents proveïdors un 39,04% del total de la despesa prevista

El document classifica les diferents actuacions a executar en cinc àmbits: Protecció i apoderament de les Persones; Reactivació Econòmica; Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat; Cultura i Esports. A més, hi ha un sisè àmbit de caràcter general on s’inclouen 16 mesures que no són específicament de cap dels cinc àmbits anteriors.

Així, seguint aquesta classificació, l’estat d’aplicació és el següent

  • Protecció i Apoderament de les Persones (332 propostes): estan en procés d’execució (o ja s’han executat o bé estan en procés tot i que no han finalitzat encara) un 78% de les propostes (259) i s’han executat de forma completa el 39% de les accions previstes (131).
  •  Reactivació Econòmica (256): En aquest àmbit, s’han iniciat el 71% de les actuacions (179), de les quals ja han finalitzat totalment un 17% (43).
  • Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat (132): estan en procés un 31% (41) i ja s’han dut a terme totalment un 11% (15).
  • Cultura (162): Pel que fa a l’execució d’actuacions d’aquest àmbit, fins al novembre de 2020 s’han iniciat el 64% de les propostes previstes (104) de les quals un 29% s’han finalitzat (47).
  • Esports (47): en l’àmbit esportiu, prop d’un 81% (38) de les accions previstes al Pla s’han iniciat, de les que el 13% han estat ja executades totalment.

Del total de les 16 mesures de caràcter més genèric se n’han executat 10 i estan en procés 3 més.

Estat d’execució pressupostària

El desenvolupament de les actuacions plantejades al Pla Covid-19 compta amb un pressupost global de 9,9 milions d’euros. L’estimació inicial aprovada al juliol era de 7,9 milions. El creixement dels recursos econòmics necessaris han estat per la major prestació d’alguns serveis essencials, per  a la compra de material de protecció (mascaretes, guants, solucions hidroalcohòliques, mampares protectores, etc.), tant de la plantilla municipal com de col·lectius que en poguessin necessitar (esplais, residències, etc.), que ha suposat el 71% del total i per a les indemnitzacions a les empreses proveïdores de serveis municipals.

 

L’avaluació d’aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE

logosSOC