PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

21
Novembre
2022

Sabadell aplicarà les restriccions d’abastament d’aigua per sequera quan es decreti el Nivell d’alerta

Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, però es podran obrir els brolladors mentre hi quedin reserves d’aigua.

Sabadell aplicarà les restriccions d’abastament d’aigua per sequera quan es decreti el Nivell d’alerta

Davant la previsió que l’Agència Catalana de l’Aigua decreti el Nivell d’Alerta pel que fa a l’estat de sequera, l’Ajuntament de Sabadell té a punt les mesures obligatòries per restringir el subministrament d’aigua potable, tal com estableix el Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi de Sabadell aprovat al 2021.

Cal destacar que les restriccions previstes busquen no superar un consum de 250 litres/habitant dia, objectiu que Sabadell ja compleix àmpliament: el consum domèstic d'aigua a Sabadell és de 102 litres/habitant/dia, un dels més baixos del nostre entorn, per sota de la mitjana catalana, i gràcies a l’esforç de la ciutadania en l’estalvi d’aigua a les llars. Malgrat tot, cal aplicar les restriccions previstes per garantir aquest llindar d’aigua disponible en el futur i es fa una crida a extremar el màxim l’eficiència en l’ús de l’aigua.

Des del decret d’alerta, els regs municipals queden restringits només en horari de menor insolació (de 20h a 8 h) i amb la dotació mínima indispensable. Queden prohibits els regs que superin els 450 m3/ha/mes. Pel que fa als regs particulars, queden restringits a dos dies per setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i dissabtes. Els habitatges amb numeració imparella poden regar els dijous i diumenges.

Per a la neteja de carrers, la obligació estableix que els serveis municipals han de prioritzar l’ús d’aigua no potable o fer-ne el mínim ús indispensable de la xarxa potable. Això ja és així a Sabadell, que destina aigua regenerada i/o procedent de pous i mines per a la neteja de carrers o el reg de parcs i jardins. L'any 2021 es van subministrar 63.191 m3 d'aigua no potable per aquests usos

En el cas dels particulars, queda prohibit utilitzar mànegues d’aigua per a la neteja de paviments, façanes i similars. També queda prohibida la utilització d’aigua per l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

També s’imposen restriccions en l’ompliment de les piscines, que queda limitat només al reomplert parcial per reposar pèrdues d’aigua per evaporació, el primer ompliment de piscines de nova construcció, i en el cas dels centres educatius, només es podran omplir les piscines de menys de 500 litres.

La neteja de vehicles queda limitada a establiments que disposin de sistema de recirculació d’aigua. A nivell industrial, també cal aplicar una limitació del consum d’aigua que en estat d’alerta es tracta reduir el consum d’aigua en un 5%. Per últim, l’aigua per a ús ramader queda limitada exclusivament per a l’abeurament i neteja d’animals. Aquestes mesures són d’obligat compliment, i seran signades per l’alcaldessa en un BAN que es publicarà un cop es decreti l’estat d’alerta.

L’Ajuntament de Sabadell disposa de determinats recursos propis per disminuir els efectes de la sequera, amb la possibilitat d’ús d’aigua no potable tractada procedent del riu Ripoll, de la mina Ribatallada, la mina Marí i el pou de Ca n’Armengol, les quals passen per un procés de desinfecció i potabilització previ al seu ús. Tot i aquests recursos l’Ajuntament de Sabadell està recuperant nous abastaments o ampliant els ja utilitzats.

L’aigua procedent de les depuradores, un cop tractada, pot esdevenir un nou recurs hídric que cada cop més serà de vital importància per mitigar les conseqüències del canvi climàtic. De fet, Sabadell és una ciutat referent en reutilització i regeneració d'aigua. Es destina, per exemple, l'aigua procedent de la depuradora de Sabadell Riu Sec per a usos alternatius del polígon industrial de Sant Pau de Riu Sec (equipat amb doble xarxa de distribució), com ara el reg de zones verdes o la descàrrega de sanitaris. És una de les experiències referents i pioneres a tot Catalunya. L'any 2021 es va subministrar 21.906 m3 d'aigua procedent de depuradora per aquests usos.

Fonts ornamentals

 

Quant a les fonts ornamentals, està prohibit omplir-ne els dipòsits totalment o parcial. A la pràctica, això implica que les fonts amb circuit de recuperació d’aigua poden funcionar fins que es buidi el dipòsit. Aquest és el cas, per exemple, de les fonts del passeig, que compta amb un circuit tancat d’aigua, té els dipòsits plens i en cap cas s’hi incorporarà aigua nova. El nou Passeig de la Plaça Major quedarà obert totalment a la ciutadania aquest dijous 24 de novembre. Les fonts estaran tancades i només és previst que s’encenguin els nous brolladors per la inauguració. Igualment funcionaran durant l’encesa de llums de Nadal, dissabte 26 de novembre. La resta de temps estaran tancades.

La prohibició d’omplir les fonts ornamentals té l’excepció dels llacs artificials que fan de suport vital de vida aquàtica, com és el cas del llac del Parc Catalunya.