PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

26
Octubre
2016

Sabadell es marca reduir en un 27% les emissions de CO2 en l’horitzó 2020

Objectius recollits en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Sabadell (PAES) 2016-2020

El Govern municipal es proposa arribar a l’any 2020 amb una reducció del 20% en el consum energètic de la ciutat i en un 27% les emissions de CO2 respecte del 2005, tal i com es recull en els objectius del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Sabadell (PAES). A tal efecte, el pla, desenvoluparà una trentena d’accions distribuïdes en vuit grans línies estratègiques.

Aquest objectiu de reducció del 27% de CO2 al 2020 es veuria ampliat al 35% en l’horitzó del 2030. D’altra banda, el govern farà una aposta encara més ambiciosa en l’àmbit estrictament municipal, amb una reducció de les emissions del 30% i d’un 21% del consum energètic.

El PAES, inclou aquests i d’altres objectius i respon a la voluntat municipal de complir els compromisos adquirits el 2008 amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic.

Davant la problemàtica del canvi climàtic, la Unió Europea va impulsar un pacte d’alcaldes, amb més de 7.000 adherits, que tenia com a prioritat donar resposta a aquesta problemàtica a nivell municipal amb l’objectiu que cada poble o ciutat redueixi les seves emissions i augmenti la producció d’energia renovable i l’eficiència energètica.

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha assenyalat que

vivim temps de reptes globals i un d’ells és canviar la manera en què consumim i produïm energia, ja que el model actual és insostenible, i ens genera problemes ambientals, socials i econòmics. Amb aquest Pla concretem els compromisos que adquirim com a ciutat per donar resposta a aquesta problemàtica.

Línies estratègiques

En concret el PAES es proposa 8 línies estratègiques desenvolupar en els propers 4 anys:

1. Gestió intel·ligent de l’energia als edificis: municipals, residencials i terciaris.

2. Millora de l’enllumenat públic i semàfors.

3. Impuls del transport públic

4. Foment de la mobilitat no motoritzada

5. Producció local d'energia d’origen renovable

6. Optimització de la recollida i gestió dels residus

7. Millora del cicle de l’aigua.

8. Divulgació i difusió de bones pràctiques ambientals.

D’aquestes línies estratègiques se’n deriven 34 actuacions concretes, com, per exemple, la renovació del 40% de la flota d’autobusos; l’adquisició d’electricitat renovable certificada al 100%; la instal·lació de tecnologia LED en la totalitat de l’enllumenat públic; la impartició de cursos de formació en conducció eficient per al personal municipal; o l’ampliació de la xarxa de carrils bici.

Àmbits d’actuació

Els àmbits de major prioritat d'actuació són la millora de l’eficiència i estalvi energètic dels equipaments municipals i el foment de l’ús del transport col·lectiu amb uns vehicles més eficients tant pel consum com per la minimització de l’emissió de diòxid de carboni.

Amb aquest escenari, el Pla treballarà per la millora de l’eficiència i estalvi energètic dels equipaments municipals: gestió i monitoratge energètic, conscienciació dels usuaris, i fins i tot impulsant els smartgrids (xarxa elèctrica intel·ligent). Una altra acció seria la implantació de 180 kWp d’energia fotovoltaica per autoconsum en els propers anys.

Pel que fa al transport, com a principal emissor de CO2 representa el principal repte en termes de canvi climàtic que té l’Ajuntament per complir amb els objectius plantejats. Tal i com ha explicat el regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero “com a Govern des del primer dia aquesta qüestió ha estat una prioritat i ja hem actuat en aquesta línea. La compra de nous autobusos menys contaminant o els nous contractes de subministrament elèctric amb garantia d’origen 100% renovable en són bona prova”.

Es proposaran mesures en la línia de promoure l'ús de vehicles més eficients tant entre la ciutadania com a les flotes municipals pròpies, externes (recollida de residus) i de la flota de transport públic. Altres mesures que es proposaran seran el canvi d'hàbits cap a sistemes de transport més sostenibles i formació en conducció eficient i ampliar la xarxa de carrils bici.

Es preveu d’altra banda, la substitució del 40% de la flota d’autobusos pel 2020, eliminant els vehicles tipus EURO I i EURO II, incorporant vehicles híbrids i valorant també la inclusió de vehicles totalment electrificats a partir de l’evolució tecnològica i de mercat.