PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

22
Febrer
2018

Un estudi impulsat per l’Ajuntament confirma desigualtats en l’àmbit de les activitats extraescolars

L’anàlisi ha inclòs una enquesta a 8.390 alumnes d’infantil, primària i ESO de Sabadell

Un estudi impulsat per l’Ajuntament confirma desigualtats en l’àmbit de les activitats extraescolars

Un de cada 4 alumnes d’infantil, primària i ESO de Sabadell no fa cap activitat extraescolar. Així es desprèn d’un estudi impulsat per l’Ajuntament, en què han participat 8.390 infants i joves escolaritzats a 60 dels 75 centres públics i concertats d’aquests nivells educatius que hi ha a la ciutat. Segons els resultats, un 76,2% del total dels alumnes fa alguna activitat extraescolar. Per tant, prop d’un 24% no en fa cap. Les dades apunten, així mateix, diverses desigualtats per barris, edat o gènere dels participants.

L’anàlisi s’ha fet partint d’un reconeixement a l’alt valor educatiu i socialitzador del temps de lleure, reconegut tant per la Llei d’Educació de Catalunya com també pel Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu de Sabadell 2017-2027, aprovat per l’Ajuntament l’any passat. Les dades obtingudes facilitaran la reflexió sobre el temps educatiu més enllà de l’escola i el treball conjunt entre els diferents agents (administracions, escoles, famílies, entitats, etc.) per la igualtat d’oportunitats entre tots els infants i joves en l’accés a les propostes.

Sobre la situació de les extraescolars, el tinent d’alcalde i regidor d’Educació, Joan Berlanga, ha explicat que “tal com apunten diversos experts, el lleure és fonamental per a l’èxit educatiu. En aquest sentit, l’estudi que hem impulsat ens indica que tenim un bon nombre d’infants i adolescents que per diferents motius no accedeixen a aquest lleure i també ens parla de diferències territorials i de gènere en l’accés a les extraescolars. Són situacions davant les quals, sens dubte, hem de treballar per tal de revertir-les”.

Les dades de l’anàlisi s’han extret d’enquestes plantejades a alumnat de P5, 2n, 4t i 6è de primària i els quatre cursos d’ESO.

Diferències entre nivells educatius, barris i de gènere

Sobre les diferències entre nivells educatius, destaca el descens d’alumnes que fan extraescolars a l’ESO. A primària fan activitats un 80,8%, mentre que a l’ESO aquesta xifra se situa en un 72,3% del total.

Per barris, l’estudi apunta que els alumnes residents als sectors Centre, la Creu Alta i Gràcia són els que presenten una taxa d’activitats extraescolars per alumne més elevada (1,73 activitats per alumne, 1,48 i 1,41, respectivament) i es presenten índexs més baixos a mesura que els estudiants resideixen en barris o sectors més allunyats del centre (la Serra, Can Puiggener, Nord, Ca n’Oriac i la Creu de Barberà - Sud no arriben, de mitjana, a 1 activitat extraescolar per alumne).

Pel que fa al gènere, el percentatges de nois i noies que fan alguna activitat extraescolar és força equilibrat a infantil i primària (80% dels nens i 81% de les nenes), però la diferència va a més a l’ESO. En aquest nivell educatiu, un 75% dels nois fa alguna extraescolar, davant del 70% de les noies.

Si parlem de famílies d’activitats, hi ha més presència de nois als esports (el 63,6% dels practicants són nois) i més noies a les arts i idiomes (el 80,1% i el 56,6%). Entre les extraescolars a les quals no es produeix una diferenciació clara per sexes trobem l’atletisme, els esports aquàtics i la catequesi; a aquelles entre les quals predomina la presència dels nois hi ha el futbol, la informàtica o robòtica, els escacs, l’handbol i les arts marcials; i entre les que tenen majoria de noies, el ball o la dansa, el voleibol, l’hípica, el gimnàs o gimnàstica i el teatre.

Sobre el tipus d’activitat extraescolars que més fa l’alumnat en general, les tres que tenen més acceptació són, per aquest ordre, l’anglès (n’estudien el 22% dels alumnes), el futbol (18,4%) i el ball o dansa (12,2%). A continuació, trobem un grup format pels esports aquàtics, la música, les activitats de suport a l’estudi, el bàsquet, les arts marcials i la gimnàstica, amb percentatges de practicants que se situen entre el 5 i el 8% dels escolars. Amb un percentatge d’alumnes practicants més baix, destacar activitats com el teatre, els esports de raqueta, l’hoquei i patinatge, el voleibol i les arts plàstiques.

Extraescolars info1

Motius per no fer extraescolars

A infantil i primària, un 19,2% dels alumnes no fa cap activitat extraescolar, però d’aquests, a una mica més de la meitat (el 54%) els agradaria fer-ne. A secundària, un 27,7% no fa cap extraescolar, però també són majoria (58%) els que voldrien fer-ne. Sobre els motius, cal tenir en compte que un elevat percentatge dels enquestats no va contestar la pregunta, sobretot a infantil i primària. Entre els que sí van respondre, el motiu principal a infantil i primària és que no els agradava cap de les propostes. A secundària s’apunta la manca de temps, no voler o no poder fer extraescolars, no trobar cap que els agradi, motius econòmics o d’estudis, etc.

Enquesta a 3.599 famílies

L’anàlisi impulsada per l’Ajuntament ha inclòs també una enquesta que han contestat 3.599 famílies de l’alumnat. Segons les dades, les activitats a les quals els infants i adolescents dediquen més temps són: jugar (97 minuts diaris), mirar la televisió (90 minuts diaris) i utilitzar aparells electrònics (85 minuts diaris). Activitats com la lectura baixen fins a 47 minuts diaris.

A banda d’això, cal assenyalar que els nens i nenes que no fan cap activitat extraescolar dediquen molt més temps (al voltant d’un 32% més) a activitats sedentàries com mirar la televisió o jugar amb aparells electrònics.

Un 15,7% d’alumnes fan les activitats extraescolars a l’escola, un 35,4% tant a l’escola com fora i un 48,9% fora de l’escola. D’aquí s’extreu que el temps educatiu es treballa a l’escola però també fora. Així mateix, destaca que tant les activitats proposades pel centre educatiu com les que l’alumnat fa fora obtenen una valoració molt positiva de les famílies.

Noves accions

Tal com ha comentat Joan Berlanga, “l’estudi ens ha confirmat que les desigualtats en les extraescolars són un fet. És per això que continuarem endavant amb les mesures que ja havíem posat en marxa en el cas de la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit i n’impulsarem de noves, per fomentar la participació de tots els agents educatius, perquè el lleure educatiu de qualitat arribi a tothom i a tots els barris”. El regidor ha afegit que “el poder adquisitiu de les famílies no pot determinar el nombre ni la qualitat de les activitats extraescolars dels infants”.

En aquest camp, el Govern municipal ha impulsat, des de 2015, diferents accions, algunes de les quals són:

  • Les beques d’anglès o francès atorgades mitjançant un conveni amb escoles d’idiomes han passat de 18 l’any 2014 a 36 l’any 2016 (són beques de dos cursos de durada).
  • Impuls de 60 places gratuïtes per a cursos intensius d’anglès a diferents barris.
  • Creació de 350 places gratuïtes per a casals d’hivern.
  • Tallers de coral i teatre en l’horari interlectiu de migdia a escoles de Pla Educatiu d’Entorn.
  • Aquest 2018, s’incrementaran en un 11% les subvencions als grups d’esplai.
  • També augmentaran en un 23,8% les subvencions a les Associacions de Mares i Pares (AMPA) d’entorns desafavorits per a activitats extraescolars.