PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

OFICINA DE BENESTAR ANIMAL

On puc anar amb el meu gos

On puc anar amb el meu animal de companyia?

A quins llocs públics i privats puc entrar amb el meu gos?

Establiments públics i edificis municipals

Està prohibida l’entrada d’animals als establiments a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments. Aquesta prohibició haurà d’estar senyalitzada.

Als hotels, restaurants, pensions i similars, així com als edificis i establiments públics de tota mena de Sabadell, en principi, es permet l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals de companyia. En cas contrari s’ha de senyalitzar degudament.

És important no causar molèsties a la resta de persones en cap cas.

Accés al transport públic

TUS i altres línies d’autobusos interurbanes: Accepten animals que per la seva mida puguin ser portats en transportins. La persona que els porta ha d’evitar que embrutin o causin molèsties a les altres persones viatgeres, o al servei.

FGC: Podran accedir animals de companyia sempre que ho permeti el nivell d’ocupació dels trens. Els gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats amb corretja des del moment en el qual accedeixen a les dependències del tren. Els animals petits han d’anar en cistelles, gàbies o transportins i en cap cas poden ocupar un seient.

RENFE RODALIES: Admeten un animal per persona i l'animal haurà d'estar en tot moment subjectat amb corretja, interferint el menor possible sobre la resta de persones usuàries del tren.

Parcs infantils i Piscines públiques

Està prohibida la presència d’animals de companyia en les àrees i zones de joc infantil.

A les piscines públiques, tant en zones d’ús general com en les zones d’ús privat d’establiments turístics queda prohibida la circulació o permanència de Gossos o altres animals durant la temporada de bany.

Espectacles públics, esportius, culturals i recreatius

No es permet l’entrada d’animals en horari d’obertura al públic llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i d’altres en que l’autoritat competent així ho determini i autoritzi.

 Excepcions gossos d’assistència

L’article 22 de la vigent  Ordenança Municipal Reguladora De La Tinença, El Benestar I La Protecció Dels Animals De Sabadell, estableix sobre els Gossos d’assistència:

1. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb els requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.

2. Els usuaris de gossos d’assistència poden accedir, acompanyats del seu animal, als llocs i establiments que s’indiquen a l’Article 12 de la Llei 19/2009.

3. Els usuaris de gossos d’assistència no podran exercir el dret d’accés a l’entorn si es dóna alguna de les circumstàncies següents: el gos d’assistència mostra signes evidents de malaltia, de manca d’higiene o existeix una situació de risc imminent i greu per a la integritat física de la persona usuària del gos d’assistència o de terceres persones.

4. El dret d’accés a l’entorn resta prohibit als llocs següents:

a) Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.

b) Quiròfans, espais i zones que per la seva funció han d’estar en condicions higièniques especials.

c) A la zona de bany de les piscines.

També et pot interessar...