PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

El grau d'infermeria

grau infermeria5
La situació generada amb la COVID-19 ha posat de manifest, més que mai, la importància i la necessitat d’invertir en salut i en l’economia de les cures, ja que ha quedat palès el paper clau que està tenint en la gestió de la pandèmia des dels diferents àmbits d’actuació i demostrant el rol essencial que juguen en el sistema sanitari. Aquesta situació ha demostrat la necessitat de reforçar l'economia de les cures, des de l'atenció a les persones dependents o vulnerables, a la cura de la gent gran, que s'han vist exposats de manera més important al pitjor del virus.

En aquest entorn de l’economia de les cures, la professió d’infermeria té el rol essencial que és tenir cura de les persones en totes les etapes de la vida. Cura en el procés de malaltia, però també desenvolupant accions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia. Igualment és molt important el seu treball amb la comunitat. L’envelliment de la població comporta un increment de les malalties cròniques i de pèrdua d’autonomia de les persones.

Actualment hi ha una manca de professionals d’infermeria per cobrir les demandes actuals.

L’existència d’una base sòlida a l’entorn de la formació, la recerca i la innovació en el  camp de la salut a Sabadell i la voluntat de fer créixer aquest sector estratègic, el que va portar aprovar, a l’octubre del 2020, una moció de Ple per implantar una oferta de formació universitària pública d’infermeria a Sabadell, amb els objectius d’ampliar la formació en infermeria per equiparar les dotacions de professionals d’aquest àmbit als estàndards europeus i donar resposta a la manca de professionals; programar aquesta formació com a pública perquè la desigualtat d’oportunitats en l’actual desequilibri formatiu existent públic-privat no faci perdre ni desincentivar el talent i reequilibrar les ubicacions d’equipaments estratègics en l’àmbit de la Regió Metropolitana.

Aquesta proposta, va comptar amb el suport de tots els grups polítics que formen l’Ajuntament de Sabadell i s’hi van adherir 24 entitats i associacions de la ciutat.

Per al curs 2022-2023 el sistema universitari de Catalunya disposa de 641 noves places d’accés al grau d’Infermeria (2.184 el curs 2021-2022 per 2.825 el curs 2022-2023) de les quals 485, gairebé el 80% de l’increment total, seran a preu públic. D’aquesta manera i per primer cop, el nombre de places a preu públic superarà l’oferta privada. De les noves places, 150 són per a la UAB: