PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 

MITES SOBRE LA SALUT MENTAL

Desmuntar els mites sobre la salut mental pot ajudar a trencar l'estigma i generar una cultura que animi a persones de totes les edats a buscar suport quan ho necessitin. Heus aquí set idees errònies habituals entorn de la salut mental:


MITE 1: SI ALGÚ TÉ UN PROBLEMA DE SALUT MENTAL ÉS PERQUÈ ÉS POC INTEL·LIGENT.

Realitat: Les malalties mentals, igual que les malalties físiques, poden afectar qualsevol persona, independentment de la seva intel·ligència, la seva classe social o el seu nivell d'ingressos.

MITE 2: NOMÉS HAS DE CUIDAR LA TEVA SALUT MENTAL SI TENS PROBLEMA DE SALUT MENTAL.

Realitat: Prendre mesures actives per a afavorir el benestar i millorar la salut mental resulta beneficiós per a tothom, de la mateixa forma que prenem mesures actives per a adoptar un estil de vida saludable amb la finalitat de cuidar la nostra salut física.

MITE 3: LA DETERIORACIÓ DE LA SALUT MENTAL NO ÉS UN PROBLEMA QUE AFECTI ELS ADOLESCENTS. ELS SEUS CANVIS D'HUMOR ES DEUEN A LES FLUCTUACIONS HORMONALS, I ACTUEN AIXÍ PER A CRIDAR L'ATENCIÓ.

Realitat: Els adolescents solen tenir canvis d'humor, però això no significa que no puguin tenir també trastorns de salut mental. El 14% dels adolescents de tot el món té problemes de salut mental. A nivell mundial, el suïcidi és la cinquena causa de mort més freqüent entre els joves de 10 a 15 anys i la quarta causa de mort més comuna entre els adolescents de 15 a 19 anys. La meitat dels problemes de salut mental apareixen abans dels 14 anys.

MITE 4: NO ES POT FER RES PER A EVITAR QUE LES PERSONES DESENVOLUPIN PROBLEMES DE SALUT MENTAL.

Realitat: Són molts els factors que poden protegir les persones dels trastorns mentals, entre ells, l'enfortiment de les habilitats socials i emocionals, la cerca d'ajuda i suport en fases primerenques, el desenvolupament de relacions familiars comprensives, afectuoses i càlides, un entorn escolar positiu i patrons de somni saludables.

La capacitat per a superar les adversitats es basa en una combinació de diferents factors de protecció; ni els factors d'estrès ambientals ni els individuals per si sols porten necessàriament a sofrir problemes de salut mental. Els nens i adolescents que afronten amb èxit l'adversitat solen tenir una resistència biològica i relacions estables i de suport amb la família, els amics i els adults del seu entorn, la qual cosa dona lloc a una combinació de factors de protecció que afavoreixen el benestar.

MITE 5: UN PROBLEMA DE SALUT MENTAL ÉS UN SENYAL DE FEBLESA. SI LA PERSONA FOS MÉS FORTA, NO TINDRIA AQUEST PROBLEMA.

Realitat: Un problema de salut mental no té res a veure amb ser feble o no tenir força de voluntat. No és una cosa que les persones triïn tenir o no tenir. De fet, reconèixer que es necessita ajuda per a superar un problema de salut mental requereix molta força i valor. Qualsevol pot desenvolupar un problema de salut mental.

MITE 6: ELS ADOLESCENTS QUE TREUEN BONES NOTES I TENEN MOLTS AMICS NO PATEIXEN PROBLEMES DE SALUT MENTAL PERQUÈ NO TENEN MOTIUS PER A DEPRIMIR-SE.

Realitat: La depressió és un trastorn de salut mental molt habitual que resulta d'una complexa interacció de factors socials, psicològics i biològics. Pot afectar qualsevol persona, independentment de la seva situació socioeconòmica o de la seva aparent qualitat de vida. Els joves amb bons resultats escolars poden sentir-se pressionats per l'èxit, la qual cosa pot causar-los ansietat, o poden viure dificultats a casa. També és possible que sofreixin depressió o ansietat sense una raó fàcilment identificable.

MITE 7: UNA MALA CRIANÇA ÉS LA CAUSA DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL EN ELS ADOLESCENTS.

Realitat: Nombrosos factors, entre ells la pobresa, la desocupació, l'exposició a la violència, la migració i altres circumstàncies i episodis adversos, poden influir en el benestar i la salut mental dels adolescents i els seus cuidadors i en la relació entre ells. Els adolescents que viuen en llars afectuoses i comprensives poden tenir dificultats de salut mental, igual que els que procedeixen de llars en els quals hi ha cuidadors que necessiten suport per a mantenir un entorn òptim que propiciï el desenvolupament saludable dels adolescents. Amb suport, els cuidadors poden exercir un paper fonamental per a ajudar els adolescents a superar els problemes als quals s'enfronten.

Aquest article està inspirat en la Guia per a docents basada en la sèrie de còmics del magnífic Mei i els seus amics (en anglès), elaborada per UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut.

Notícies