PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

Estat execució. Segon trimestre de 2019

INFORMACIÓ PERIÒDICA RELATIVA A L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS I DEL MOVIMENT DE TRESORERIA A DATA 30-06-2019

RELACIÓ DE DOCUMENTS

1.- INFORME 76/2019 DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

2.- ESTATS AJUNTAMENT DE SABADELL
      2.1.- RESUM ESTAT EXECUCIÓ EXERCICI CORRENT (INGRESSOS I DESPESES)
      2.2.- POLÍTIQUES DE DESPESES PER CAPÍTOL
      2.3.- ESTAT D'EXECUCIÓ INGRESSOS EXERCICI TANCATS PER CAPÍTOL
      2.4.- ESTAT D'EXECUCIÓ DESPESES EXERCICI TANCATS PER CAPÍTOL
      2.5.- ESTAT D'EXECUCIÓ INGRESSOS CORRENTS PER APLICACIÓ
      2.6.- ESTAT D'EXECUCIÓ DESPESES CORRENTS PER APLICACIÓ
      2.7.- ESTAT D'EXECUCIÓ PER ÀREA DE DESPESES
      2.8.- ACTA ARQUEIG DE TRESORERIA

3.- ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS
     3.1.- COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SL
       3.1.1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
       3.1.2.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
    3.2.- HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA
      3.2.1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
      3.2.2.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
    3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
      3.3.1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
      3.3.2.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS