Plans i programes de caràcter sectorial.

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans i programes sectorials
Descripció: Plans i programes anuals i plurianuals de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions que s'han de dur a terme, els mitjans que s'han d'utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius. També criteris i metodologia d'avaluació, i resultat de les avaluacions
Fonts:
    Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
Etiquetes:serveis municipals, servicios municipales, planificació, planificación, evaluación, avalució, programas municipales, programes municipals

Descàrregues

Pla director de la Policia Municiapl (2018-2021)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudi sobre hàbits de salut en infants . Extracte de l'Informe de Salut Infantil. Març, 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'acció de salut. Sabadell 2016
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla D'acció per a la Millora de la Qualitat Acústica (2013-2017)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de contractació anual 2019. Consultar al perfil del contractant a l'apartat documents, l'aprovació i revisió del Pla de contractació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director d'abastament d'aigua potable de Sabadell (2017-2031)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquesta d'hàbits relacionats amb la Salut a quart d'ESO 2021. Informe de resultats
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquesta d'hàbits de consum i compra a Sabadell (2019)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
PLA D'ACCIO D'ENERGIA SOSTENIBLE I CLIMA SABADELL 2021-2030.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana i sostenible de Sabadell, 2021-2026
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Sabadell Ciutat Intercultural 2021-2025. Setembre 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de Joventut 2017-2020. Prorrogat fins al 31 de desembre de 2021, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 2 de febrer de 2021.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere, Feminisme i LGTBI (2018-2022)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de Prevenció de Residus 2019-2024
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquesta d'hàbits relacionats amb la Salut a quart d'ESO 2021. Comparativa 2016-2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquesta d'hàbits relacionats amb la Salut a quart d'ESO 2021. Resum dels resultats principals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director de la bicicleta de Sabadell 2019-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de Prevenció de Residus de Sabadell. 2019-2024
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Director de l'Arbrat Viari de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2018
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Data creació: 16/05/2018
Data publicació: 18/06/2018
Freqüència d'actualització: Anual
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Data creació: 10/05/2018
Data publicació: 18/06/2018
Freqüència d'actualització: Anual
Informe de tendència social de Sabadell. Dades 2018
Format:
Data creació: 08/07/2019
Data publicació: 19/09/2020
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudi d'hàbits Esportius. Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudi sobre la qualitat de vida de la ciutadania de Sabadell. Presentació de resultats, juny 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2017
Pla de gestió agroforestal de la finca municipal de Can Gambús. Octubre 2017
Format:
Data creació: 24/10/2017
Data publicació: 16/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Director Aigua Potable 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informe-Balanç del nomenclàtor de carrers de Sabadell 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica