PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
           

ENERGIA SOSTENIBLE

Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima

El municipi de Sabadell va signar el 7 d'octubre de 2008 el "Pacte d’alcaldes/esses” que, impulsat per la Comissió europea, promou que els municipis facin seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i adoptin el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per al 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.PAES2

I va aprovar al 2009 l’Estratègia Municipal per la Mitigació del Canvi Climàtic de Sabadell (2008-2012), que constava de més de 60 accions, i que va reduir les emissions municipals respecte a 2005 en un %, i un % d’execució del total d’accions plantejades, segons l’informe d’avaluació corresponent.

Al 2014 s'inicia el procés d'actualització i edició d'un nou pla local contra el canvi climàtic, pel període 2015-2020, amb un focus especial sobre la qualitat de l'aire i l'adaptació al canvi climàtic, en línia amb la iniciativa de Mayors Adapt.

Ja al 2015 es va aprovar i redactar un nou Pla d’Acció per l’Energia Sostenible pel període 2016-2020, que referma i actualitza el compromís de l'Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic, establint objectius de reducció d'emissions fins al 2030: l’àmbit de la ciutat es emissions es reduiran en un 28% (quan l’objectiu era del 27%) i a l’àmbit de l’Ajuntament ho faran en un 39% (quan l’objectiu era del 30%), amb un pressupost d’execució total de 21.1 milions d’euros.

L’informe de seguiment del PAES 2016-2020, realitzat amb dades de consums i emissions d’1 de gener de 2019, planteja una reducció d’emissions global del 16% respecte al 2005, lluny per tant de l’objectiu del 28%.

Hi ha diversos indicadors de ciutat vinculats a l’aplicació mesures de promoció de l’eficiència energètica i energies renovables, associats a l'Agenda 21+10.

PLA D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE I CLIMA DE SABADELL 2021-2030.

Un cop aprovada la Declaració d'Emergència Climàtica de Sabadell al febrer de 2020, i avaluat l'increment d'objectius de reducció plantejat a la nova Llei de Canvi Climàtic i els acords a nivell europeu, Sabadell planteja un nou Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima pel període 2021-2030, que abraça un total de 40 accions, 18 de mitigació i 22 d'adaptació.

El compromís que assumirà la ciutat serà reduir les seves emissions de CO2 més enllà del 40%, en més d’un 55% l'any 2030, a augmentar la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic i a facilitar l’accés universal a uns serveis energètics segurs i sostenibles.

El cost total de l’aplicació del Pla es de 88.179.288€. D’aquestes 40 accions, 22 son de mitigació i 18 d’adaptació. Donat que les emissions de l’àmbit de compromís del PAESC al 2005 son de 814.168 tones de CO2 es proposen 6 eixos d’acció que han de permetre la reducció de 319.492 tones de CO2, la qual cosa suposa una reducció del 55,7% d'emissions respecte el 2005. La implementació de les 40 accions suposarà una reducció de consum energètic de 1.008.720 MWh i una producció energètica renovable de 154.715 MWh.

El cost total de l’aplicació del Pla es de 88.179.288 €, la majoria del qual correspon al cost de les accions de mitigació (80.403.378 €), sent la resta per les accions d’adaptació (7.775.910 €).

PLA D'ACCIO D'ENERGIA SOSTENIBLE I CLIMA SABADELL 2021-2030, aprovat el 6 de juliol de 2021.

Accedir a l'acord d'aprovació del Ple municipal de 6 de juliol aquí.