PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

ENERGIA SOSTENIBLE

Fiscalitat energètica

fiscalitat

Per tal de donar suport al foment i implantació de les energies renovables, l’Ajuntament compta amb bonificacions fiscals en tres eines fiscals. Els ajuts a les energies renovables es basen en bonificacions a:

  • l’Impost de Bens Immobles (IBI)

La bonificació és del 50% en els cinc anys posteriors a la concessió en cas de disposar d'instal·lacions d'energia solar tèrmica i/o fotovoltaïca. (Només per aquells casos que no resten obligats per normativa a la seva instal·lació). [Ordenança fiscal 2.1]

  • l’Impost d’Obres, Construccions i Instal·lacions (ICIO)

En el moment de sol·licitar la llicència d'obres menors necessària per a realitzar la implantació de la instal·lació solar es pot sol·licitar una bonificació del 95 % de l'Impost d'Obres, Construccions i Instal·lacions. En el cas de ser informada favorablement, la bonificació es farà efectiva en el moment de la concessió de la llicència. (Només per aquells casos que no resten obligats per normativa a la seva instal·lació). [Ordenança fiscal 2.4]

  • l’Impost d’Activitats Empresarials (IAE)

Es poden beneficiar els subjectes passius que utilitzin i produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració en el mateix local on es desenvolupa la seva activitat econòmica. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota durant els 5 anys següents a l’any en què comenci la utilització o la producció de dita energia, sempre i quan aquesta producció sigui d’un mínim del 30 % per a energies renovables i d’un 60 % per sistemes de cogeneració, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria atesa la normativa específica en la matèria.[Ordenança fiscal 2.2]

Aquestes bonificacions es poden actualitzar anualment a les corresponents ordenances fiscals.