PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

SOROLL

Pla d'Acció de Soroll Sabadell

D'acord amb la normativa vigent en matèria acústica, els ens locals poden elaborar Plans d'Acció, que poden ser de dos tipus segons la normativa vigent:
a) Plans d'acció en matèria de contaminació acústica, per a la preservació i millora estratègica de la qualitat acústica de les infraestructures de transport i les aglomeracions.
b) Plans específics de mesures per minimitzar l'impacte acústic, per a la millora progressiva de la qualitat acústica en les zones acústiques en les quals se sobrepassin els objectius de qualitat acústica corresponents.

imatge plaacciosoroll

D'aquest segon tipus, Sabadell es va dotar del seu Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat Acústica de Sabadell (pel període 2012-2017), aprovat pel Ple municipal el 3 de juliol de 2012. 

PLA d'ACCIÓ DE SOROLL DE SABADELL 2021-2025

Amb suport de la Diputació de Barcelona els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sabadell han elaborat el Pla d'Acció de soroll de la ciutat corresponent al període 2021-2025, aprovat inicialment al ple d'octubre de 2021, i vigent des del 16 de desembre de 2021.

Aquí podeu consultar el Pla d'Acció de Millora de Qualitat Acústica de Sabadell 2021-2025.