PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Capçalera innovació

SABADELL INNOVACIO
05
Desembre
2014

Sabadell participa a la reunió de treball de la Comissió Executiva de l’Àmbit B30 amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila

En aquesta trobada la Comissió va presentar un informe d’actuacions en infraestructures i mobilitat a l’entorn de la B30

L’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, i el tinent d’alcalde de Presidència, Economia i Serveis Centrals, Josep Ayuso, van participar, ahir,  a la reunió de treball de la Comissió Executiva de l’Àmbit B30, presidida per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs,  amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila.

En aquesta trobada la Comissió va presentar un informe d’actuacions en infraestructures i mobilitat a l’entorn de la B30. En total es proposen 62 actuacions prioritàries per a millorar la connectivitat del territori i facilitar les relacions tranversals. La proposta ha estat consensuada per les 53 organitzacions que formen l'associació, és a dir, els ajuntaments, centres tecnològics i de recerca, universitats, organitzacions empresarials i sindicals que aposten per treballar conjuntament per guanyar més competitivitat, no només pel corredor de la B30 sinó també per a tot Catalunya, l’Estat i el Sud d’Europa.

Tal i com va valorar, a la sortida de la reunió, l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez 

estem satisfets per la bona acollida del document per part del Conseller Vila, que ha manifestat un acord majoritari amb les propostes, i també perquè el conseller, com a membre del govern, considera que és vital per a Catalunya que la B30 tingui un paper molt rellevant en el desenvolupament del país i en donar suport a la tasca que està fent l’associació.

La reunió d’ahir es va celebrar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i va permetre analitzar conjuntament la situació de l’àmbit territorial de la B30 i el posicionament de la Conselleria respecte els projectes plantejats.

El president de l’Associació, Josep Monràs, va definir l'informe com un element cabdal per a la competitivitat del territori i de les seves empreses. En aquest sentit, va oferir la col·laboració de l’Associació en els processos de planificació a curt i llarg termini que afectin a l’entorn B30 i també va demanar que l’Associació pugui participar en els futurs processos de revisió del sistema tarifari del transport públic.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va reconèixer la importància del corredor de la B30 i va destacar algunes obres en curs com, per exemple, el metro del Vallès. D’altra banda, el conseller també ha assegurat que continuarà realitzant accions de govern amb el Ministeri de Foment perquè és l’administració que té competència directe de un ampli ventall de les actuacions proposades en aquest informe. Finalment,  va destacar el Pla director urbanístic del Parc Alba com un element estratègic i motor en un futur immediat del desenvolupament econòmic i d’atracció d’empreses dins del territori B30.

La trobada va comptar també amb l’assistència de Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès; Carme Carmona, alcaldessa de Cerdanyola;  Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda;   Anton Mª Brunet i Ramon Alberich president i vicepresident de la Cambra de Comerç de Sabadell;  Manel Sabés, vicerector de la UAB;  Xavier López, director d'Ascamm i representant dels centres de recerca i parcs tecnològics. Va acompanyar al Conseller el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font i el director general d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre,  Xavier Flores.

62 propostes per a una B30 més competitiva

Les propostes, a nivell general, pretenen definir actuacions que fomenten la transversalitat, la connectivitat i la capacitat, analitzant totes les actuacions a partir d'elements com la viabilitat tècnica, el grau de maduresa de l'obra, el cost econòmic de l'actuació, la magnitud del benefici que aporta així com l'àmbit territorial beneficiat.

Així, aquestes actuacions proposades es divideixen en cincs línies d’actuació: la millora del transport de mercaderies, amb una aposta pel Corredor Mediterrani; la millora de la capacitat i la transversalitat de la xarxa de transport públic, amb un increment de freqüències i capacitat de les línies R8 i R4, el desdoblament de l’R3 o la construcció de 4 intercanviadors, entre d’altres; completar la connectivitat amb les infraestructures d’alta capacitat (alta velocitat i autopistes); defensar el funcionament integrat de l’àmbit B30 com a zona única apostant per un model transversal davant del model radial actual amb una proposta, per exemple, de revisió de les corones tarifàries de transport metropolità i descongestionar la xarxa viària, amb diferents actuacions tant a la C-59, C-58 i C-17 com també a l’eix AP7, amb l’objectiu d’evitar la congestió, millorar la seguretat i augmentar així la capacitat del corredor B-30.

Les 62 propostes i Sabadell

Tot i que les propostes beneficien a tot el territori de forma genèrica, hi ha dinou actuacions més directament relacionades amb Sabadell. Així els treballs plantegen el fort impacte que en la xarxa viària té actualment l’enllaç entre la C-58, provinent de la ciutat i la B-30, amb problemes importants de congestió a les hores punta i un dels trams amb la intensitat de vehicles més alta de Catalunya. L’estudi proposa una actuació que consisteix en l’ampliació del ramal d’enllaç de la C-58 (sentit sud) cap al corredor AP-7/B-30, amb l’objectiu d’oferir dos carrils de sortida per agafar l’AP-7, en direcció Girona i  en direcció Tarragona, de manera que es podria reduir de forma important aquesta congestió. En la mateixa C58 es prioritza la construcció d'un tercer carril entre Sant Quirze del Vallès i Terrassa per tal d’evitar els constants colls d'ampolla que es produeixen en aquest tram.

També es destaca la important funció de connexió  i cohesió que en el territori tindria la Ronda Vallès, ja que permetria descongestionar el trànsit de la C-58, en el tram Terrassa-Sabadell, amb els evidents problemes actuals a  les hores punta; alliberaria la circulació de pas pel centre de Sabadell, dels vehicles de Castellar; milloraria la connexió Sabadell-Terrassa alliberant trànsit de la N-150 (i així aquesta via funcionaria millor com a corredor per al transport públic per carretera); o donaria una millor accessibilitat als barris nord de Sabadell. Solucions totes encaminades a assumir, en definitiva, una més que evident funció vertebradora del territori.

En el cas del transport públic la construcció d’una estació/intercanviador en el punt de creuament de les línies R4 i R8, al terme municipal de  Barberà del Vallès, és una altra de les actuacions proposades. Aquesta línia només permet actualment l’intercanvi a les estacions de Martorell, Mollet, Montmeló i Granollers. En aquest sentit, un increment de freqüències de l’R8 (és la més baixa de totes les línies de rodalies de Barcelona) combinat amb un bon sistema d’intercanviadors faria que molts desplaçaments interns del territori B-30 reduïssin sensiblement el seu temps de viatge.

Aquest intercanviador de Barberà faria de connexió entre les línies R4 i R8 i uniria, amb un intercanvi, l’eix Cerdanyola-Barberà-Sabadell-Terrassa amb l’eix Martorell-Mollet-Granollers, reduint sensiblement el temps de viatge en transport públic en els desplaçaments  interns B-30. Aquesta actuació significaria, per exemple, que des de Sabadell per anar a Martorell, on ara  s’ha de passar forçosament per Barcelona, amb l'intercanviador de Barberà no caldria passar-hi, guanyant mitja hora de temps en el  trajecte. O també que des de Sabadell per anar a Granollers, amb la proposta de l'intercanviador de Barberà, es podria fer transbord a la R8 i guanyar uns 20 minuts de  temps.

Una altra de les actuacions que preveu l’estudi és el del túnel de Montcada que permetria que els trens de la línia R4 entressin directes a Barcelona sense passar per Montcada ni parar a les diverses estacions del municipi on, a més de millorar el temps de viatge amb Barcelona, milloraria la connexió tant amb les estacions d’alta velocitat com de l’aeroport.