CA EN ES
 
           

EL RIU RIPOLL

09
Desembre
2019

Acaba l’operació de neteja de les graves del gual de l’horta de Can Bages, al riu Ripoll

Acaba l’operació de neteja de les graves del gual de l’horta de Can Bages, al riu Ripoll

L’Ajuntament de Sabadell ha netejat el gual de l’Horta de Can Bages, al riu Ripoll,  i ha retirat les graves i sorres de l'entorn del gual per tal d’afavorir la circulació de l’aigua. El gual es va obturar durant l’episodi de fortes pluges del novembre. Les terres extretes s’han acumulat prop de l’horta i quan s’hagin assecat una mica es podran reutilitzar per arreglar alguns desperfectes del camí del riu.

Després de les fortes pluges de principis de novembre, el gual de creuament a l’horta de Can Bages va quedar taponat de sorres i graves, impedint el pas de l’aigua per sota del gual, cosa que dificultava molt el pas dels vehicles per sobre. En aquells moments es va fer una primera actuació de neteja de les graves de sobre el pas per donar accessibilitat a l’horta, quedant pendent la restitució del pas de l’aigua pels ulls del gual.

El riu Ripoll és un riu mediterrani que presenta baixos cabals d’aigua durant l’any, però que augmenten considerablement quan hi ha un episodi de pluges. Quan té crescudes per pluges intenses, aporta molts sediments a causa de les característiques dels terrenys per on passa. Això fa que ens certs punts determinats es pugui acumular una gran quantitat de sorra i grava, sobretot de crescudes sobtades a causa de les pluges.

Categories Ripoll, Transició Ecològica Tags Horta de Can Bages, parc fluvial del riu Ripoll