PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

25
Maig
2017

El codi ètic de l’Ajuntament de Sabadell estableix les normes de conducta dels càrrecs electes i gerents de les empreses públiques municipals

El codi de conducta dels responsables públics és un dels elements fonamentals d’un sistema d’integritat

L’Ajuntament de Sabadell ha presentat els principis ètics i les normes d’actuació dels alts càrrecs del consistori que es portaran aquesta tarda a Ple per a la seva aprovació. La proposta del codi ètic arriba al Ple com a compliment d’un compromís i després d’un llarg procés de valoració i debat a la comissió de transparència on hi ha representats tots els grups municipals.

Segons la regidora de Transparència, Elena Hinojo,

hem treballat amb la voluntat d’aconseguir el màxim consens possible, ja que la millor garantia per al seu compliment és que les normes siguin compartides per tots els responsables. El propi procés de treball ja és una bona notícia doncs és la primera vegada que els responsables municipals reflexionem a fons sobre la ètica i integritat pública”.

El codi de conducta dels responsables públics és un dels elements fonamentals d’un sistema d’integritat i, en aquest sentit, el codi ètic de l’Ajuntament de Sabadell tindrà caràcter reglamentari i serà d’obligat compliment no només per tots els càrrecs electes, sinó també pels gerents de les empreses públiques municipals, personal eventual, personal coordinador de les àrees, síndic o síndica municipal, a totes les persones que formin part de meses o juntes de contractació, tribunals de selecció de personal i comissions de valoració de subvencions. S’estableixen normes de conducta en temes com els regals, l’ús i l’accés a la informació, la gestió de recursos públics, contractació, la relació amb el personal i els mitjans de comunicació o els conflictes d’interès entre d’altres.

El codi inclou un procediment sancionador pels casos d’incompliment basat en la Llei de Transparència.

L’aprovació del codi ètic respon, segons Elena Hinojo,

a la voluntat del govern de desenvolupar una política sòlida d’integritat, amb accions que permetin enfortir l’actuació de l’Ajuntament des del compromís amb l’ètica pública i amb el convenciment que és la única manera de recuperar la confiança de la ciutadania molt malmesa en els darrers temps”.

El dret a totes les persones a una bona administració està recollit a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest dret comporta la obligació dels poders públics a fer tot el possible per a garantir-lo.

Codi ètic