PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

07
Març
2017

El Govern presenta Auditem l’Ajuntament, el programa d’auditories ciutadana, organitzativa i econòmica

Amb l’objectiu de millorar uns serveis per millorar la qualitat de vida ciutadana, rendir comptes i ser el màxim de transparents amb la ciutadania

El Govern presenta Auditem l’Ajuntament, el programa d’auditories ciutadana, organitzativa i econòmica

Aquest programa, que ja quedava recollit en el Pla de Mandat 2016-2019, pretén impulsar una nova governança, recuperant l’ètica pública en la gestió del conjunt de les polítiques municipals seguint criteris de transparència i rendiment de comptes. L’objectiu final és el de poder millorar la qualitat democràtica de la institució i, a la vegada, millorar i modernitzar uns serveis que han de permetre millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

En el transcurs d’un acte obert a tota la ciutadania i a les entitats que han participat, el Govern de Sabadell ha presentar, dimarts 7 de març, el programa d’auditories Auditem l’Ajuntament i que inclou les auditories, econòmica, ciutadana i organitzativa.

L’acte ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez; la regidora de Participació, Glòria Rubio; el regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada; i la regidora de Transparència, Elena Hinojo.

Per a Fernàndez, les auditories “eren una eina necessària i un compromís d’aquest Govern per donar a conèixer quina era la situació en què ens vam trobar tant aquest ajuntament com la ciutat”. És en aquest sentit que el programa d’auditories contemplava tres auditories diferents que permetessin analitzar tant la situació organitzativa i econòmica del propi ajuntament com una diagnosi de la ciutat. “I no ho hem volgut fer des d’un despatx, sinó amb la participació real de la gent, preguntant i escoltant a la ciutadania i als propis treballadors i treballadores de l’Ajuntament”, ha conclòs l’alcalde.

241 accions proposades per la ciutadania s’incorporen a la gestió municipal fruit de l’auditoria ciutadana

L’auditoria ciutadana, endegada per l’Ajuntament a finals del 2015 a partir del procés participatiu Posem llum a l’Ajuntament, pretenia elaborar una diagnosi de la ciutat i incorporar propostes transformadores de canvi per millorar la gestió pública i les línies de treball del Govern municipal.

D’entre les més de 1.000 persones que van participar, al llarg de tot el procés, es van recollir 271 propostes que han permès elaborar un document d’impactes amb 241 accions, després d’analitzar la viabilitat de totes elles.

En aquest sentit, el 64% (174) de les propostes han quedat incorporades totalment; un 25% (67) han quedat incorporades parcialment i només l’11% (30) no han pogut incorporar-se per diferents motius, com per exemple, per tractar-se d’accions que no eren competència municipal.

Les diferents propostes han quedat classificades en 7 àmbits d’activitat municipal: espai públic, educació, acció social, habitatge, cultura, esports i ocupació. Com a conceptes genèrics i tranversals destaca, per exemple, la necessitat de millorar l’accés a la informació municipal, de disminuir la burocràcia en l’administració i la necessitat de la rendició de comptes de la gestió pública.

Per a Glòria Rubio, regidora de participació ciutadana de l’ajuntament de Sabadell, aquesta auditoria ha estat “un veritable procés d’apoderament social, de corresponsabilització de la població i un clar exemple de participació real ja que prop del 90% propostes realitzades per la ciutadania han estat incorporades i les assumim com compromisos de Govern”.

En aquest sentit, es posaran també els mecanismes d’avaluació i control per analitzar i fer seguiment del grau de compliment de totes aquestes propostes incorporades.

Auditoria organitzativa, millorar l’organització per millorar els serveis que es presten

En el cas de l’auditoria organitzativa, en un treball conjunt amb l’Equip d’Administració Pública (EAP) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), s’ha fet una anàlisi i revisió de l’organització municipal, des de les estructures organitzatives i les dinàmiques de funcionament fins als models de gestió de diferents serveis públics, amb l’objectiu de millorar l’organització i poder prestar els serveis públics d’una manera més eficient.

Per a Elena Hinojo, “oferir un servei públic de qualitat a la ciutadania no és possible si l’organització no funciona bé i per això hem d’optimitzar els recursos, hem de prestar aquests serveis des d’un ajuntament eficient i proper”.

L’inici va ser una enquesta a la plantilla municipal, de la qual es van obtenir 532 respostes, així com unes sessions de treball, tant amb professionals de diferents categories i departaments com amb l’equip directiu polític i tècnic, que van permetre aprofundir més en els aspectes qualitatius que, a partir de les mateixes enquestes, s’havien detectat com a més necessaris de revisar.

A partir de tot aquest treball s’ha elaborat un informe que recull les deficiències detectades en àmbits com la planificació, l’estructura, els procediments, la política de recursos humans, la comunicació i l’eficiència en la gestió dels recursos.

Auditoria econòmica, anàlisi de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament 

Sorgida en el marc de la Comissió de Transparència de l’Ajuntament, l’auditoria econòmica pretén analitzar la situació econòmica i financera de l'Ajuntament, durant el període 2011 a 2015.

Així, aquesta auditoria contemplarà quin és l’estat d’execució pressupostària dels ingressos i despeses, l’estat de la tresoreria, del deute així com el resultat pressupostari o quins han estat els passius provinents de les expropiacions.

També es preveu que analitzi els sistemes, durant el període esmentat, en relació amb els procediments selectius en l’àmbit dels recursos humans, posant especial interès en què s’hagi respectat els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i que les bases s’haguessin ajustat al marc legal, donant la publicitat exigida a les convocatòries, la transparència en el procediments o la imparcialitat en els òrgans de selecció entre alguns dels aspectes.

S’analitzarà la gestió quant a l’atorgament i la justificació de les subvencions, per tal d’estudiar si s’ajusta a la normativa vigent i respecta els principis de concurrència, objectivitat i publicitat, si no incorporen prestació de serveis que podrien haver estat objecte d’un procediment de contractació o que els beneficiaris no mantenen altres relacions amb l’Ajuntament, entre d’altres aspectes.

Per últim, aquesta auditoria estudiarà també els procediments de contractació menor per garantir que no s’hagués utilitzat aquest procediment per a eludir, per exemple, un procediment obert.

Document de presentació Auditant l’Ajuntament

Imatges de la presentació

 

Categories Ajuntament, Transparència Tags ajuntament, Auditem l'Ajuntament, auditoria, transparència