PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

01
abril
2014

El Ple Municipal aprova les bases per a la convocatòria de 18 beques d’anglès adreçades a alumnes de Sabadell

El Ple Municipal del mes d’abril ha donat llum verda aquesta tarda a les bases per a la convocatòria de beques per estudiar anglès a escoles d’idiomes privades de la ciutat

El Ple Municipal del mes d’abril ha donat llum verda aquesta tarda a les bases per a la convocatòria de beques per estudiar anglès a escoles d’idiomes privades de la ciutat. En aquestes bases es contemplen els requisits que hauran de complir els beneficiaris. En total es concediran 18 beques que inclouran la matrícula i l’import de les mensualitats corresponents a 2 nivells acadèmics sencers. És previst que properament s’especifiquin les dates de lliurament de sol·licituds i altres dades del que serà la convocatòria pròpiament dita. Les bases han rebut avui el vist i plau del plenari per unanimitat.

Les beques s’atorguen a partir d’un conveni que l’Ajuntament i 8 escoles d’idiomes de la ciutat van signar al març per impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres i afavorir a la vegada l’equitat en l’àmbit educatiu i la cohesió social. Les escoles d’idiomes signants  són Canada Place, Clarence House, Communication, English Tuition Centre, FIAC, Fun English School, International House i Hiberno English. Totes ofereixen de forma altruista aquestes beques, que en conjunt sumen un import d’uns 36.000 euros, per estudiar a les seves escoles.

Els requisits que hauran de complir els beneficiaris de les beques seran:

  1. Estar empadronat a la ciutat de Sabadell
  1. Estar estudiant cursos de 2n cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius en un centre d’educació secundària de Sabadell el curs 2013-14.
  1. Com a requisit acadèmic, que l’alumne hagi cursat anglès en el curs anterior a la convocatòria i en l’actual, com a matèria obligatòria o optativa.
  1. Que la renda familiar no superi els llindars màxims que s’estableixen a continuació:

Famílies d’un membre 13.236,00 €

Famílies de dos membres 22.594,00 €

Famílies de tres membres 30.668,00 €

Famílies de quatre membres 36.421,00 €

Famílies de cinc membres 40.708,00 €

Famílies de sis membres 43.945,00€

Famílies de set membres 47.146,00€

Famílies de vuit membres 50.333,00€

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.181,00€ per cada nou membre computable.

En el supòsit d’empat en relació al criteri econòmic, es tindrà en compte la nota final d’anglès del curs anterior en què es fa la sol·licitud de la beca.

L’assignació dels alumnes becats a les respectives escoles d’idiomes serà a elecció del propi alumne, seguint l’ordre de puntuació obtingut, tenint en compte les preferències manifestades per l’alumne i si cursa estudis en alguna de les escola idiomes participants

Es tracta, doncs, d’un model de cooperació on les entitats de la ciutat s’impliquen directament en l’educació dels infants i joves i on preval la lluita contra les desigualtats i la defensa de la igualtat d’oportunitats en un àmbit que va més enllà de l’escola.

Un cop s’aprovi la convocatòria pròpiament dita i, per tant, es concretin els terminis i mecanismes de presentació de sol·licituds, tota la informació sobre aquestes bases es publicarà a www.sabadell.cat.

Foment de les llengües estrangeres

La concessió d’aquestes beques s’emmarca dins la voluntat municipal de fomentar les llengües estrangeres entre els infants i joves de la ciutat i de les fites assolides per la comissió de treball creada en el marc del Consell Escolar Municipal de Sabadell a l’entorn, precisament, dels idiomes. En aquest sentit, i tenint en compte que l’objectiu de la comissió era analitzar quina possibilitat d’implicació tenia la societat civil en aquest àmbit, es va veure imprescindible sumar els esforços de les escoles d’idiomes.

Precisament la concessió de les beques és fruit d’aquest diàleg establert amb les escoles d’idiomes. Com també ho és la inclusió, dins el programa municipal Ciutat i Escola, del Concurs “English Chips”, adreçat als centres de secundària, i impulsat en col·laboració amb diferents escoles d’idiomes (més informació a http://w2.sabadell.cat/ca/el-mon-de-la-paraula/llengues/23651-concurs-english-clips). Altres activitats del Ciutat i Escola en col·laboració amb acadèmies d’idiomes són la XII setmana FIAC de teatre en anglès i “Touch, l'esport que toca a l'escola!”, una activitat d’àmbit esportiu que s'imparteix en anglès.

De fet, el programa municipal Ciutat i Escola ha posat aquest curs un especial esforç per impulsar el tractament de les llengües estrangeres, seguint precisament les recomanacions del Consell Escolar. En total, el Ciutat i Escola ofereix enguany 27 activitats en anglès i francès. Una altra de les accions que s’està impulsant en col·laboració amb els centres d’aprenentatge de llengües estrangeres és l’elaboració d’un decàleg de recomanacions per a pares de nens i nenes d’educació infantil.

Categories Ajuntament, Educació Tags anglès, beques, educació