PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

23
Novembre
2015

Escollides les persones que han de ser membres de mesa a les Eleccions Generals

Un total de 2.025 persones han estat escollides, entre els 122.091 electors i electores de Sabadell que reuneixen les condicions establertes per la Llei Electoral, per a ser membres de mesa a les Eleccions Generals del proper 20 de desembre. Aquests nomenaments s’han fet mitjançant un sortegi públic que ha tingut lloc aquest matí en un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Sabadell, on un programa informàtic ha anat triant els números de forma aleatòria.

 

En aquest sentit, i a l’igual que a les passades eleccions al Parlament de Catalunya, la ciutat comptarà amb 57 col·legis electorals i 225 meses.

El nombre total d’electors que figuren a les llistes definitives del cens de la ciutat és de 152.527. En aquestes eleccions podran votar els ciutadans espanyols majors de divuit anys, inscrits al cens electoral (tant els residents a Espanya com els residents a l’estranger) i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

Condicions per ser membre de mesa

Segons, les condicions establertes legalment per ser membres de mesa, cal tenir menys de 70 anys el dia de la votació, -tot i que amb 65 anys poden demanar ser substituïts-, i més de 18 anys el dia del sorteig i, com a mínim, saber llegir i escriure. Pel que fa als càrrecs de les meses electorals es trien 9 persones per mesa (1 president titular i 2 suplents; 1 primer vocal titular i 2 suplents; i 1 segon vocal titular i 2 suplents), de les quals el dia de les eleccions se n’hi hauran de quedar tres: un president i dos vocals. El/la president/a ha de tenir el títol de batxillerat, FP2 o superior. Els/les vocals es trien d’entre la resta d’electors possibles.

Aquests nomenaments es notificaran en un termini de tres dies a partir del sorteig. Si alguna de les persones nomenades té una causa justificada i documentada que l’impedeixi d’acceptar el càrrec, disposarà d’un termini de set dies, des de la notificació, per al·legar davant la Junta Electoral de Zona, situada a l’edifici dels Jutjats de Sabadell (av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta). En el supòsit que la Junta Electoral de Zona (JEZ) accepti aquestes al·legacions, el mateix programa informàtic triarà aleatòriament un altre elector per substituir-lo.