PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

03
Desembre
2014

Informació del ple municipal del mes de desembre

Durant la part resolutiva de la sessió plenària del mes de desembre es van tractar el següents punts:

-          Aprovar els esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2014 i, la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2014. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar les tarifes relatives a la campanya escolar de música, teatre i dansa, curs 2014-2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       En contra: --

o       Abstenció: PP i regidor Antonio Vega

-          Resoldre el recurs de reposició interposat per TORRA, S.A., concessionària dels serveis funeraris, contra els acords de l’Ajuntament Ple, de 7 d’octubre de 2014, de regularització dels serveis complementaris. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC i ES

o       En contra:

o       Abstenció: CiU, PP, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar el llistat de preus de les piscines municipals Joan Serra per l'any 2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar el llistat de tarifes del Gimnàs Municipal per l'any 2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Ratificar l'acord del Ple  de 7 d'abril de 1989 en virtut del qual es va manifestar la voluntat de l'Ajuntament  de Sabadell d'agermanar-se amb la ciutat d'Argub i donar continuïtat al Protocol d'Amistat subscrit entre els representants de les ciutats de Sabadell i d'Argub, per fer efectiu l'agermanament. Aprovat per unanimitat.

-          Modificar els nomenaments de membres en Entitats i Organismes amb representació Municipal. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP,  ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés

o       En contra: ---

o       Abstenció: regidor Antonio Vega

-          Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis de neteja d'equipaments municipals. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: ES, EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació, derogació i establiment de les ordenances fiscals i preus publics 2015. Rebutjada per no obtenir majoria absoluta.

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       Abstenció: regidor Antonio Vega

-          Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/14. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar el novè expedient de modificació per Ple del pressupost prorrogat 2013, per l’exercici 2014, mitjançant suplement de crèdits i crèdits extraordinaris. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'àmbit del sector E Can Gambús, MPG 65. Rebutjada per no obtenir majoria absoluta.

o       A favor: PSC

o       En contra: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       Abstenció: CiU, PP i regidor Antonio Vega

-          Resoldre sobre la denegació de l'aprovació provisional del Pla especial de l'àmbit de Ca n'Alzina, als termes municipals de Sabadell i Polinyà, PE-117. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, ES, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: ----

o       Abstenció: CIU i PP

-          Aprovar les tarifes i els preus d'altres serveis i prestacions complementaris en relació  al servei públic de subministrament d'aigua per al 2015. Rebutjada.

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       Abstenció: ----

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per majoria una proposició dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, l'Entesa per Sabadell, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i els regidors Carles Marlés Tortosa i Antonio Vega Reina, a favor de la personació de l'Ajuntament de Sabadell com a acusació particular en el Cas Mercuri. El text es va aprovar amb els vots a favor dels grups proposants i  els regidors no adscrits. El PSC va votar en contra.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una proposició dels grups municipals d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i l'Entesa per Sabadell, per la declaració de Sabadell com a Vila Groga.

També es va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de CiU de felicitació al poble de Sabadell pel 9N i de solidaritat en relació a la querella presentada per la fiscalia general de l’estat contra el president i altres membres del govern de la Generalitat i les seves conseqüències. El punt es va aprovar amb els vots favorables del grup proposant i de PSC, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés. El PP va votar en contra.

Per últim, es va donar llum verda a una proposició dels grups municipals de l'Entesa per Sabadell, EUiA i ICV a favor del servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell. Aquest punt va comptar amb els vots a favor dels grups proposants, també del PSC, PP i del regidor Carles Marlés. El grup municipal de CiU va votar en contra.

15.-            Proposició dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, l'Entesa per Sabadell, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i els regidors Carles Marlés Tortosa i Antonio Vega Reina, a favor de la personació de l'Ajuntament de Sabadell com a acusació particular en el Cas Mercuri.

16.-           Proposició dels grups municipals d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i l'Entesa per Sabadell, per la declaració de Sabadell com a Vila Groga.

17.-            Proposició del grup municipal de CiU de felicitació al poble de Sabadell pel 9N i de solidaritat en relació amb la querella presentada per la fiscalia general de l’Estat contra el president i altres membres del govern de la Generalitat de Catalunya i les seves conseqüències. (títol definitiu de la moció modificat a la sessió del Ple mitjançant esmensa in voce)

19.-            Proposició dels grups municipals de l'Entesa per Sabadell, EUiA i ICV a favor del servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell.