PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

04
Febrer
2015

Informació del ple municipal del mes de febrer

 • Aprovar els esborranys de les actes de la sessió extraordinària del dia 23 de desembre de 2014 i, de la sessió ordinària del dia 13 de gener de  2015. Aprovat per unanimitat.

 

 • Aprovar les tarifes corresponents a l'exercici 2015 del servei de promoció de la música moderna. Aprovat per majoria.
  • A favor: PSC, regidor no adscrit Antonio Vega
  • En contra: ---
  • Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidor no adscrit Carles Marlés
 • Aprovar les tarifes corresponents a l'exercici 2015 per la utilització dels diferents serveis de MediaEstruch. Aprovat per majoria.
 • A favor: PSC, regidor no adscrit Antonio Vega
 • En contra: ---
 • Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidor no adscrit Carles Marlés
 • Rectificar l'error material de l'acord de 7 d'octubre de 2014 pel qual es va resoldre l'expedient de regularització dels serveis complementaris dels serveis funeraris municipals. Aprovat per majoria.
  • A favor: PSC
  • En contra: CiU, EUiA, ICV
  • Abstenció: PP, ES, regidors no adscrits Antonio Vega i Carles Marlés
 • Nomenar vocals del Consell Salut, en representació d'entitats. Aprovat per majoria.
  • A favor: PSC, CiU, PP, ES, EUiA, ICV, regidor no adscrit Carles Marlés
  • En contra: ---
  • Abstenció: regidor no adscrit Antonio Vega

Els tres punts següents es van aprovar, conjuntament, per unanimitat.

 • Aprovar la concessió a la Coordinadora del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI) d'una subvenció per a l'any 2015 de forma directa i el corresponent conveni regulador.
 • Aprovar la concessió a l'Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí d'una subvenció per a l'any 2015 de forma directa i el corresponent conveni regulador.
 • Aprovar la concessió a l'Associació d'atenció a pobres i marginats Eulàlia Garriga, -Càritas Sabadell- d'una subvenció per a l'any 2015 de forma directa i el corresponent conveni regulador.
 • Aprovar els manuals de Normes i Procediments del sistema de Gestió Integral del Patrimoni Municipal pels quals s’adapta a la normativa procedimental de gestió patrimonial a la normativa comptable d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC, PP, regidor no adscrit Antonio Vega
  • En contra: ----
  • Abstenció: CiU, ES, EUiA, ICV, regidor no adscrit Carles Marlés
 • Aprovar els dies festius adicionals d'obertura comercial pel 2015 a la ciutat de Sabadell. Aprovat per majoria
  • A favor: PSC, PP
  • En contra: ----
  • Abstenció: CiU, ES, EUiA, ICV, regidors no adscrits Antonio Vega i Carles Marlés
 • Adjudicar la concessió administrativa de domini públic de l'immoble municipal, situat al Plaça d'Olímpia, núm. 1. Estadi de futbol de la Nova Creu Alta. Aprovat per majoria.
  • A favor: PSC, CiU, PP, regidor Antonio Vega
  • En contra: ---
  • Abstenció: ES, EUiA, ICV, Carles Marlés
 • Aprovar provisionalment  la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'àmbit del Riu Ripoll (MPG-80). Aprovat per majoria absoluta.
  • A favor: PSC, CiU, PP, regidor Antonio Vega
  • En contra: ES, EUiA, ICV
  • Abstenció: regidor no adscrit Carles Marlés
 • Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'àmbit del Despatx Coromines (MPG-95). Aprovat per majoria absoluta.
  • A favor: PSC, PP, Antonio Vega
  • En contra: ES, ICV, Carles Marlés
  • Abstenció: CiU, EUiA
 • Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell a l’Associació de Propietaris Forestals de Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat i Terrassa. Aprovat per unanimitat.
 • Aprovar la proposta d'actualització de les tarifes referides al servei d'autotaxi de Sabadell per a l'exercici del 2015 i que seran d'aplicació l'endemà de la seva aprovació. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC
  • En contra: ---
  • Abstenció: CIU, PP, ES, EUiA, ICV i regidors no adscrits
 • Aprovar la modificació del Plec de Clàusules administratives particulars (PCAP) del contracte administratiu especial anomenat Servei energètic i el manteniment integral amb garantia total de les instal·lacions elèctriques i tèrmiques de dotze equipaments municipals de Sabadell,  establint un nou termini de licitació. Aprovat per majoria:
  • A favor: PSC
  • En contra: EUiA, ICV
  • Abstenció: CiU, PP, ES i regidors no adscrits

Dins la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat la Proposició d'Entesa per Sabadell per elaborar un Reglament sobre la Taula de Patrimoni.

La sessió va aprovar per majoria la proposició del Partit Popular per tal d'auditar externament la gestió de Policia Municipal de Sabadell. La moció va comptar amb els vots a favor del grup proposant, el PSC, EUiA i ICV. Els grups de CiU, ES i el regidor no adscrit Carles Marlés hi van votar en contra. El regidor Antonio Vega s’hi va abstenir.

Així mateix, el Ple va aprovar per unanimitat la Proposició dels grups municipals del PSC, CiU, PP, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés a favor de la cessió de l'espai lliure de Cal Balsach a l'Associació Casal El Tallaret de la Creu Alta.

També es va aprovar per unanimitat la proposició d'Esquerra Unida i Alternativa en defensa del servei públic de Protecció Civil.

En l’apartat de Disposicions Oficials, Comunicacion diverses, precs i preguntes, el Ple es va donar per assabentat de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat per la qual s'aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell per a l'actualització dels sòls industrials (exp.: MPG-88).

Consultar els acords de la proposició d'Entesa per Sabadell per elaborar un Reglament sobre la Taula de Patrimoni

Consultar els acords de la proposició del PP per tal d'auditar externament la gestió de Policia Municipal de Sabadell

Consultar els acords de la proposició del PSC, CiU, PP, ES, EUiA i ICV i el regidor Carles Marlés a favor de la cessió de l'espai lliure de Cal Balsach a l'Associació Casal El Tallaret de la Creu Alta

Consultar els acords de la proposició d'Esquerra Unida i Alternativa en defensa del servei públic de Protecció Civil