PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

14
Gener
2015

Informació del ple municipal del mes de gener de 2015

Durant la part resolutiva de la sessió plenària del mes de gener es van tractar els següents punts:

-          Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2014. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar la modificació dels Estatuts de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, CiU, PP, EUiA, i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: --

o       Abstenció: ES, ICV

-          Aprovar l’establiment de les tarifes corresponents al programa de vacances per a la gent gran 2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés

o       Abstenció: PP i el regidor Antonio Vega

-          Aprovar l’acta de les operacions de delimitació territorial amb Castellar del Vallès. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, PP, ES, EUiA, ICV, i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       Abstenció: CiU

-          Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació territorial amb Cerdanyola del Vallès. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, ES, EUiA, ICV, i el regidor Carles Marlés

o       Abstenció: CiU, PP i el regidor Antonio Vega

-          Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació de Sabadell en l’àmbit del sector E Can Gambús, MPG-65. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP i el regidor Antonio Vega

o       En contra: ES, EUiA, ICV i eI regidor Carles Marlés

-          Aprovar el text i la formalització de l’addenda al Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell  per a la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR-Riu Sec. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, CiU, PP, i regidor Antonio Vega

o       Abstenció: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de Convergència i Unió per elaborar un protocol d'actuació pel comerç i veïns/es afectats/des per obres de llarga durada. El text es va aprovar amb els vots a favor de PSC, CiU, PP, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés. Es va abstenir ES i el regidor Antonio Vega.

Així mateix, es va aprovar per majoria una proposició del grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa pel foment del comerç de proximitat. El punt es va aprovar amb els vots favorables del grup proposant i de PSC, CiU, PP, ICV i el regidor Carles Marlés. Es van abstenir ES i el regidor Antonio Vega.

També es va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de CiU en defensa del model propi de comerç i de suport a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà. El punt es va aprovar amb els vots favorables del grup proposant, de PSC i el regidor Carles Marlés. Es van abstenir, PP, ES, EuiA, ICV i el regidor Antonio Vega.

 

Proposició del grup municipal de Convergència i Unió per tal d'elaborar un protocol d'actuació pel comerç i veïns/es afectats/des per obres de llarga durada

Proposició del grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa pel foment del comerç de proximitat

Proposició del grup municipal de Convergència i Unió en defensa del model propi de comerç i de suport a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà