PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

29
Novembre
2016

L'Ajuntament de Sabadell avalua la qualitat i gestió dels serveis municipals externalitzats

L'eficiència i la qualitat dels serveis així com la transparència, quant al rendiment de comptes a la ciutadania, principals objectius

Amb la finalitat de valorar quins dels serveis municipals prestats ara de forma indirecta, podrien ser prestats directament per l’ajuntament per tal de millorar-ne la qualitat i reduir-ne el seu cost, l'Ajuntament de Sabadell ha elaborat un pla d'avaluació on s'analitza tant la qualitat i la gestió, com el compliment dels contractes i la conformitat en el cost de cadascun dels serveis prestats.

En relació amb aquest àmbit, cal recordar que en l’informe número 1010 del Tribunal de Cuentas de fiscalització del sector públic local, exercici 2011, es mostrava que els serveis prestats de forma indirecta per empreses mixtes o concessionàries eren majoritàriament més cars que els serveis prestats de forma directa per els propis municipis o les seves empreses públiques.

El document, que ja ha estat presentat a tots els grups municipals del consistori, l'ha fet públic en roda de premsa el regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada. Es tracta d'un treball que analitza i aporta unes primeres dades sobre les diverses possibilitats d'internalitzar els serveis públics que l’Ajuntament presta ara de forma indirecta i fixa un calendari sobre els estudis específics, per a cadascun dels serveis, prioritzant aquells on els contractes finalitzen abans.

Volem conèixer si estem oferint a la ciutadania uns serveis de qualitat a un preu just o si està pagant un preu excessiu per la qualitat dels serveis que reben

ha manifestat Boada. En aquesta línia, per tant, el Pla determina el grau d’adequació a la realitat dels contractes, tant pel que fa a la qualitat dels serveis, com als imports que les empreses facturen a l'Ajuntament i poder exigir, així, el seu compliment en el cas de desviacions rellevants. A més, analitza també la fórmula de gestió més avantatjosa per als interessos de la ciutadania en cas de finalització del contracte.

Creació del servei d'anàlisi i projectes

Aquest treball forma part de l'acord de l'equip de govern d'estudiar la internalització dels serveis municipals per tal de millorar l'eficiència i el control i, és així que, el juliol del 2015, el Ple municipal aprovava per unanimitat una moció a favor d'iniciar els estudis d'internalitzar els serveis públics.

Al llarg d'aquest darrer any, l'Ajuntament ha creat un servei d'anàlisi i projectes encarregat d'estudiar el funcionament, el control i la viabilitat d'internalitzar els serveis públics municipals.

Era sorprenent la inexistència en l'estructura organitzativa de l'Ajuntament d'un servei específic d'estudi i fiscalització dels serveis prestats de forma externa

ha apuntat Boada, el qual, a més, ha afegit que

des del Govern considerem que tots aquests anys hi ha hagut una deixadesa política en el control i seguiment dels serveis externs

És en aquest sentit que l'objectiu principal d'aquest nou servei és estudiar quina és la situació de la prestació dels diferents serveis públics per veure quines són les possibilitats, les capacitats i les millors formes de gestionar-los per detectar els casos en què la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament resulti més eficient i eficaç que no pas externalitzat.

Situació dels diferents serveis 

En l'informe consta un calendari amb tots els terminis dels contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar, donant prioritat als que finalitzen el contracte de forma més imminent.

Aquest ha estat el cas de la  grua municipal, el primer dels serveis que, després d'estudiar la situació, ja es va internalitzar el passat mes de juliol. Externalitzat l'any 2011, es tractava d’un contracte on s’atorgava molta importància a les condicions econòmiques, de forma que s'exigia al concessionari un elevat nombre de retirades de vehicles, deixant en segon terme l'objectiu principal, que és garantir la mobilitat per sobre de l'efecte recaptatori. Així era com, al juliol, entrava en funcionament, gràcies a un acord amb Castellar del Vallès i Barberà del Vallès, el servei de grua compartida, amb la reducció dels costos operatius i que, en el cas de Sabadell, a més, ha permès una reducció de la taxa del 4,17% per als turismes i vehicles de fins a 3.500 kg, que són la gran majoria.

Pel que fa al servei de zona blava, que actualment presta una concessionària pel període mentre s'acaba d'analitzar la viabilitat d'un nou model de gestió, es preveu que al llarg del primer trimestre del 2017 Vimusa assumeixi aquest nou servei en el marc de replantejament dels encàrrecs que podria assumir l'empresa municipal dins d'un nou contracte programa i que també serà objecte d'estudi durant el 2017.

Quant al subministrament d'aigua, prestat per mitjà de CASSA, en aquests moments des del Servei d’anàlisi i projectes s’està treballant per analitzar si la proposta d’increment de tarifes proposada per l’empresa està prou justificada i si la proposta d’inversions incloses en el Pla Director 2016-2031, presentant per l’empresa, ha de tenir o no repercussió en les tarifes. Finalment s’està estudiant també les sentències del Tribunal Suprem que indiquen que el pagament del servei d’aigua s’hauria de fer mitjançant taxes i no tarifes, fet que permetria també més fiscalització municipal del servei. El proper més de febrer es preveu comunicar a l'empresa el resultat de tot aquest treball.

Pel que fa a la recollida de residus i de neteja viària, el proper més de febrer està previst finalitzar l'estudi del grau de compliment en l'execució del servei en relació amb l'oferta presentada per la concessionària.

Altres serveis com la neteja dels edificis municipals, que actualment es presten a través de diferents contractes de serveis, des del Govern hi ha la voluntat d'homogeneïtzar-ne la data de finalització prorrogant els que finalitzin abans fins a la data dels que finalitzen els darrers. Mentrestant, al gener, es podran tenir ja els resultats de l'anàlisi que ha fet un grup de treball per determinar la millor forma de gestió per als interessos municipals. En el cas de les escoles bressol, en què la concessió no finalitza fins al curs 2017-2018, serà al més de juny quan es podrà tenir el resultat de l'estudi.

En l'àmbit d'acció social, al març del 2016 un document intern ja definia la conveniència de prestar internament el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Per tant, mentre es dota el servei de l’estructura necessària per assumir la gestió directa del SAD, un cop finalitzat el contracte a finals d'any, es farà un nou procediment d'adjudicació fins a setembre de 2018, en el qual ja s'ha millorat les condicions laborals de les treballadores de les empreses concursants.

Pel que fa al Cementiri, s'ha constituït una comissió tècnica per consensuar amb l'empresa una estructura més flexible pel que fa a la durada de les concessions dels títols funeraris. Es preveu que els resultats es puguin presentar al gener del 2018.

Per últim, en relació amb l'àmbit organitzatiu, s'està elaborant un estudi comparatiu sobre els avantatges i inconvenients d’internalitzar els organismes autònoms.

Línies de treball previstes 

Un cop acabada l'anàlisi de cada cas, el pla d'actuació es basarà a prestar els serveis municipals amb fórmules de gestió directa només en els casos que sigui més beneficiós per als interessos de la ciutadania; es proposaran canvis en el model de gestió dels serveis que finalitzi la seva concessió de forma molt immediata; es simplificarà l'estructura del sector públic de l'Ajuntament per millorar l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis; s'instarà el compliment dels termes contractuals en els casos de desviacions rellevants en l'execució del servei; es proposarà la revisió de mutu acord, quan sigui el cas de desequilibri contra els interessos ciutadans i, finalment, es revisarà les taxes vinculades a aquests serveis públics.

Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats

L'experiència i aquest treball que s'està fent des de l'Ajuntament serà un dels casos que ha estat escollit per participar en la jornada “Remunicipalització, reptes i oportunitats”, que el proper dijous 1 de desembre tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta jornada és l'intercanvi d'experiències sobre els reptes que planteja recuperar la gestió directa dels serveis públics que s’estan prestant mitjançant fórmules de gestió privada.

En aquest entorn, el regidor Albert Boada, participarà en una taula rodona sobre experiències locals per presentar el treball sobre “La municipalització en els serveis d’Espai Públic. El cas de Sabadell”. 

Veure programa

Categories Ajuntament, Transparència, Economia i treball Tags contractació, Serveis Municipals