PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

01
abril
2016

L’Ajuntament ha requerit al propietari de Ca n’Alzina que faci una nova proposta de restauració de les obres executades sense llicència

L’Ajuntament de Sabadell ha notificat aquest mes de març tres resolucions al propietari de Ca n’Alzina per requerir que esmeni i concreti les actuacions de restauració de les obres fetes a la zona sense llicència.

Aquests expedients tenen relació amb els abocaments irregulars de terra al costat de l’accés de Ca n’Alzina, amb l’obertura de camins a la part sud de la finca i amb l’abocament de terres per instal·lar-hi boxes provisionals a la part sud de l’hípica.

Els darrers mesos el propietari ha fet propostes de restitució de la realitat física alterada, per tal d’acomplir els diversos expedients de disciplina urbanística iniciats per l’Ajuntament. Els serveis tècnics municipals han avaluat aquesta proposta de restitució i s’han adoptat les tres resolucions que ara es notifiquen a la propietat, en què se li atorga el termini d’un mes perquè el propietari faci una nova proposta, que inclogui els requeriments que prescriuen els informes municipals per restituir la realitat física alterada.

Si no es presenta la documentació en el termini indicat, continuaran les actuacions per aconseguir el compliment de les mesures de restauració que proposa l’Ajuntament, amb l’advertiment de l’execució forçosa de la restauració. Alhora, s’està treballant en la instrucció dels expedients sancionadors per les infraccions urbanístiques que les actuacions executades comporten.

D’altra banda, el propietari ha presentat una proposta prèvia de projecte de Pla Especial per avaluar-lo tècnicament. Els serveis tècnics municipals faran una valoració d’aquesta proposta tenint en compte el planejament urbanístic i territorial vigent, així com el compliment dels expedients urbanístics de disciplina esmentats.

Categories Ajuntament Tags urbanisme