PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

11
abril
2014

L’Ajuntament reverteix la situació financera sense deixar de prioritzar l’atenció i els serveis a les persones

Tot i la situació de crisi econòmica que els darrers anys ha generat importants efectes negatius en les finances del conjunt d’administracions

Tot i la situació de crisi econòmica que els darrers anys ha generat importants efectes negatius en les finances del conjunt d’administracions públiques, el darrer any l’Ajuntament de Sabadell ha aconseguit revertir l’estat dels comptes i tancar el 2013 amb una liquidació del pressupost municipal positiva.

L’Ajuntament ha acabat l’any amb un resultat pressupostari de gairebé 26,9 milions d’euros, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 10,6 milions, 13 milions per sobre, pel que fa al romanent, del registrat el 2012 (quan el romanent va ser negatiu en 2,4 milions) i el 2011 (-3,8 milions). Així doncs, s’ha assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Alhora, en disposar d’estalvi net positiu i d’una ràtio legal d’endeutament inferior al 75%, s’acompleixen els requisits per poder concertar operacions de crèdit. Cal destacar el fet que aquesta situació financera s’ha aconseguit complint, alhora, amb el compromís de mantenir l’atenció a les persones com punt neuràlgic de l’acció municipal, que fan possible una ciutat més cohesionada.

Avui, en la presentació d’aquestes xifres, el tinent d’alcalde de Presidència, Economia i Serveis Centrals, Josep Ayuso, ha subratllat que

malgrat la situació, hem fet un esforç extraordinari per mantenir els serveis públics. Gràcies, per tant, al tinent d’alcalde, Ramon Burgués, per la tasca feta. A més, vull felicitar els tècnics per una feina que està donant fruits. També voldria expressar un reconeixement als departaments de l’Ajuntament per l’esforç fet i al conjunt de treballadors i treballadores municipals.

Per la seva banda, el tinent d’alcalde Ramon Burgués ha explicat que 

malgrat el context de recessió, havíem de fer possible mantenir la convivència i la cohesió i fer-ho compatible amb el sanejament financer. I per què volem garantir la solvència de l’Ajuntament? Precisament per poder continuar oferint serveis.

Així mateix, ha afegit que

ho hem aconseguit perquè hem governat, que vol dir establir prioritats, hem racionalitzat i hem estat eficients,

ha dit.

Les xifres confirmen que les accions i polítiques impulsades des del Govern municipal per contrarestar la forta disminució dels ingressos propis, d’una banda, i la substancial reducció (o el retard en el pagament) de les aportacions de les administracions superiors, entre altres factors, estan donant bon resultat.  

Segons es desprèn de la liquidació pressupostària, el deute viu de l’Ajuntament es  situava, a 31 de desembre de 2013, en 123,8 milions d’euros (un 72,2% dels ingressos corrents), unes xifres notablement millors que les assolides l’any anterior (144 milions, un 92,04%).

Una altra dada significativa de la liquidació del pressupost de 2013 és que les despeses pendents de pagament a finals d’any són sensiblement inferiors a les de 2011. Així si l’any 2011 eren de 47,1 milions d’euros, el 2013 es van situar en 12,9 milions.

Respecte el període mitjà de pagament a proveïdors, excloent del còmput els que es van acollir al Pla de Pagament impulsat pel Govern de l’Estat, es situa dins el període establert per la legalitat.

Les persones, protagonistes de la gestió

La gestió municipal dels darrers anys s’ha basat sobre la premissa que, malgrat el context de recessió econòmica i el seu efecte en les finances locals, calia mantenir l’atenció a les persones com a principal protagonista de l’acció municipal. És per això que, juntament amb el treball fet per mantenir unes finances sanejades, s’ha incrementat l’esforç adreçat a l’atenció als ciutadans i ciutadanes, sobretot els que més ho necessiten.

En aquest marc, el pressupost municipal dels darrers exercicis ha reforçat el suport a les famílies i als col·lectius més desafavorits, garantint alhora uns serveis públics de qualitat al conjunt de la ciutadania, potenciant la formació, l’ocupació i la competitivitat i treballant per un espai públic que afavorís l’ús col·lectiu, la qualitat de vida, la cohesió i la convivència.

Al mateix temps, s’ha apostat per la màxima l'eficiència dels recursos disponibles, optant per la contenció de la despesa en àmbits menys prioritaris. També s’han reorganitzat diferents serveis i es treballa per fomentar politiques d’estalvi energètic i per apropar cada cop més l’administració a la ciutadania, fomentant la transparència, treballant en la simplificació de tràmits i potenciant l’accés a la informació via telemàtica, entre altres accions. Així mateix, s’ha fet un esforç per reduir el deute viu, amortitzant crèdits.

Tot plegat ha permès continuar donant servei al conjunt de la ciutadania, tot mantenint la cohesió, tenint alhora unes finances sanejades i acomplint amb la normativa estatal de sostenibilitat dels ens locals.

Pel que fa a les empreses municipals, Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL i Habitatges Municipals de Sabadell SA –VIMUSA–, les dues primeres han tancat 2013 amb resultats positius. Pel que fa a VIMUSA, l’Ajuntament continua treballant per garantir la viabilitat econòmica d’aquesta societat municipal.

Categories Ajuntament, Govern Tags ajuntament, economia, presupost municipal