PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

28
Febrer
2022

L’aprovació d’una declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció i el Pla de mesures antifrau serà un dels punts del ple de març

L’aprovació d’una declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció i el Pla de mesures antifrau serà un dels punts del ple de març

El ple del mes de març porta a aprovació la declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció de l'Ajuntament de Sabadell i les seves empreses municipals, el Pla de mesures antifrau i la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès.

L’objectiu d’aquests mecanismes és, en definitiva, reduir la probabilitat que els riscos inherents a la organització es converteixin en casos de corrupció, amb mesures preventives així com reduir l'impacte que puguin produir en cas que no es puguin evitar i es produeixin males praxis, amb el disseny de mesures contingents.

Amb l’aprovació i implementació de la declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció de l'Ajuntament de Sabadell i les seves empreses municipals, el consistori vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el  compliment  de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat. Així mateix, el text compromet a enfortir i renovar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell i les seves empreses municipals amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetllar per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Pel que fa al Pla de mesures antifrau permet garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents de l’Ajuntament s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès l'avaluació del risc de frau.

D’ara endavant, els reptes que l’Ajuntament ha d’assolir en matèria de Transparència i Bon govern es concentren bàsicament en quatre eixos: l’aprovació d’un Pla d’integritat pública que ajudi en la sensibilització tant de la societat com dels empleats públics i que millori la qualitat de la participació en la gestió pública; desenvolupar accions per assolir un Marc d’integritat tot enfortint la gestió de l'ètica; treballar en l’establiment d’un canal de denúncia “anònim” obert a tota la ciutadania per comunicar conductes del sector públic que resultin contràries al dret o als principis o regles ètiques i de bon govern i administració exigibles; i establir un marc ètic adreçat a tot el personal treballador públic, a on es defineixin els valors que han de guiar les seves actuacions. Mentre no es disposi d’un canal de denúncies propi de l’Ajuntament de Sabadell, qualsevol persona tindrà la possibilitat d’exercir els seus drets i obligacions en matèria de transparència, ètica, conflicte d’interessos i frau, a través de la bústia de denúncies anònimes de l’Agència Antifrau de Catalunya, canal telemàtic segur per presentar denúncies de manera anònima.