PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

03
Setembre
2014

L’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2013 i la instal·lació d’un sistema de pagament dels aparcaments de zona blava i parkings subterranis a través del telèfon mòbil, entre els punts aprovats al Ple del mes de setembre

El Ple municipal del mes de setembre va aprovar ahir el Compte General corresponent a l’exercici 2013. La proposta es va aprovar per majoria amb els vots a favor del PSC, els vots en contra de l’Entesa per Sabadell i l’abstenció de la resta de grups municipals i del regidor no adscrit Antonio Vega.

Altres punts tractats dins la part resolutiva de la sessió plenària van ser:

  • Aprovar la pròrroga del contracte administratiu del servei de Refugi d'animals de companyia, de 14 de setembre de 2014 al 13 setembre de 2019. Aprovat per unanimitat.
  • Acceptar la subvenció de  la Diputació de Barcelona i atorgar una subvenció directa al Club Natació Sabadell per a la realització de l'activitat subvencionada, consistent en la Final Four de Waterpolo Femení 2014. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovar la modificació pressupostària número 6 del pressupost prorrogat 2013 per a l'exercici 2014, consistent en un suplement i crèdit extraordinari pel refinançament d'un prèstec segons annex 1. Aprovat per majoria:

A favor: PSC, CIU, PP i regidor no adscrit Antonio Vega

En contra: ---

Abstenció: ES, ICV I EUiA

  •  Fixar el calendari de les festes locals per a l'any 2015. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sabadell com a ens col·laborador al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona.  Aprovat per majoria:

A favor: PSC, PP i ICV

En contra: --

Abstenció: CiU, ES, EUiA i regidor no adscrit Antonio Vega.

  • Aprovar provisionalment  la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell per a l'actualització dels sòls industrials, MPG-88. Aprovat per majoria absoluta:

A favor: PSC, CiU i PP

En contra: ES, ICV i EUiA

Abstenció: El regidor no adscrit Antonio Vega.

  • Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents en la construcció d'ascensor per millorar l'accessibilitat de centre d'usuaris disminuïts psíquics, a l'emplaçament del c. de Zorrilla, 30-40, per part de FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovar el Pla Específic Municipal de la Festa Major 2014 de Sabadell, d'acord amb el que disposa l'art.17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. Aprovat per majoria.

A favor: PSC, CIU, PP, ICV i EUiA

En contra: ----

Abstenció: ES i regidor no adscrit Antonio Vega

  • Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert del contracte de naturalesa administrativa especial  anomenat SERVEI ENERGÈTIC I EL MANTENIMENT INTEGRAL AMB GARANTIA TOTAL DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I TÈRMIQUES DE DOTZE EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE SABADELL. Aprovat per majoria.

A favor: PSC, PP, ICV i regidor no adscrit Antonio Vega

En contra: EUiA

Abstenció: CiU i ES

  • Aprovar la classificació de les ofertes presentades en el procediment obert del contracte administratiu de subministrament, amb la modalitat d'arrendament amb opció de compra, anomenat Subministrament d'equips i accessoris per implementar un sistema de comunicacions Trunking Tetra a la Policia Municipal de Sabadell i el seu manteniment. Aprovat per majoria.

A favor: PSC, PP, ES, ICV i regidor no adscrit Antonio Vega

En contra: ----

Abstenció: CiU i EUiA

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una proposició del grup municipal del Partit Popular per instar al Govern que s'instal.li un sistema de pagament dels aparcaments de zona blava i pàrquings subterranis a través del telèfon mòbil.

Text de la proposició

Així mateix, es va aprovar unanimitat una proposició del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell per a l'anul·lació de les llicències d'obres i la preservació del conjunt del Despatx Corominas.

Text de la proposició

A més, el Ple va prendre raó de la renúncia del regidor Sr. Manuel Bustos Garrido.