PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

10
Gener
2014

La Junta de Portaveus aprova una moció per reclamar el pagament dels deutes amb els governs locals i l’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2013

La Junta de Portaveus ha aprovat aquest matí una moció del grup municipal d’ICV per reclamar el pagament dels deutes amb els governs locals i l’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2013. La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

La Junta de Portaveus ha aprovat aquest matí una moció del grup municipal d’ICV per reclamar el pagament dels deutes amb els governs locals i l’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2013. La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Els acords adoptats són:

1. Instar al Govern de la Generalitat a actuar amb lleialtat i respecte institucional i a liquidar la totalitat dels deutes reconeguts i no reconeguts amb el conjunt de les administracions locals (ajuntaments, diputacions, consells comarcals), així com els interessos que se’n deriven de l’ajornament d’aquests pagaments en el termini màxim de dos mesos.

2.  Exigir al Govern de la Generalitat a dotar amb els recursos suficients per satisfer als ajuntaments o consorcis afectats, la part corresponent al 2013 dels imports compromesos en els plans de millora de barris, àrees  urbanes i vil·les de Catalunya.

3. Exigir al Govern de la Generalitat a complir amb els compromisos contrets amb el món local en relació a l’execució del PUOSC el 2013, i a no fer efectiu el seu ajornament al 2014.

4. Instar al Govern de la Generalitat a presentar, abans de finalitzar el primer trimestre de 2014, el projecte de Llei de Finances Locals que desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que tingui com a eix rector un model de finançament incondicionat, segons preveuen els principis estatutaris.

5. Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al Consell de Governs Locals de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.