PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

01
Juliol
2021

Més del 90% de les accions previstes al Pla Covid-19 ja estan en marxa

La Comissió de Seguiment del Pla, ha analitzat avui el tercer informe trimestral d’avaluació i execució de les mesures

Més del 90% de les accions previstes al Pla Covid-19 ja estan en marxa

La comissió de seguiment del Pla COVID-19 s’ha reunit avui per conèixer la situació de les mesures proposades en el document Sabadell Pla COVID-19. Mesures per superar la crisi, aprovat el juliol de l’any 2020, i que recull prop d’un miler de mesures per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. La comissió ha analitzat el tercer informe de seguiment, que mesura i avalua el grau d’execució de les propostes fins al mes de maig.

Pel que fa a l’estat d’execució, ja s’han iniciat el 91% de les propostes que estableix el Pla, és a dir, 857 accions de les 942 proposades. I el 57% del Pla ja està totalment executat, és a dir, 537 propostes. Quedarien 31 propostes per començar –el 3 %–, però algunes d’elles, per exemple, es tracta d’actuacions que per les pròpies restriccions derivades de la pandèmia no s’han pogut encara organitzar, com ara fires o algunes activitats destinades a la gent gran.

El document classifica les diferents actuacions a executar en cinc àmbits: Protecció i apoderament de les Persones; Reactivació Econòmica; Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat; Cultura i Esports.  

Així, seguint aquesta classificació, l’estat d’aplicació és el següent:

  • Protecció i Apoderament de les Persones (332 propostes): s’han executat de forma completa 239 actuacions, el 72 % de totes les previstes inicialment. Si s’hi sumem també́ les accions que es troben en procés d’execució́, aquest percentatge ascendeix fins al 93% del total (308).
  • Reactivació Econòmica (255): ja s’han executat completament 101 actuacions i estan iniciades 130 més, és a dir, en conjunt 231 accions (el 91% del total).
  • Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat (132): hi ha en procés 86 propostes (65%) i se n’han acabat de forma total 42 (32%). En total les accions executades o iniciades suposen el 97% del total.
  • Cultura (162): fins al final de maig s’han iniciat 136 de les 162 previstes, de les quals, el 72 per cent (116) ja han finalitzat.
  • Esports (47): s’han començat 15 accions i se n’han acabat 28 (el que suposa en conjunt el 91% de les accions proposades)
  • Del total de les 16 mesures de caràcter més genèric ja se n’havia executat el 100%, tal i com es va recollir al segon informe trimestral.

Estat d’execució pressupostària

El desenvolupament de les actuacions plantejades al Pla COVID-19 compta a finals de maig amb un pressupost de 12,416.200,04 euros. L’estimació inicial aprovada al juliol de 2020 va ser de 7,9 milions, però al novembre, el pressupost va pujar a 9,9 milions, increment causat per una major prestació d’alguns serveis essencials, per a la compra de material de protecció tant de la plantilla municipal com de col·lectius que en poguessin necessitar.

Les consignacions esmentades han continuat incrementant-se fins al 12,4 milions actuals. Les despeses i la seva gestió́ han comportat haver de fer servir partides pressupostàries no previstes inicialment, ja fos per insuficiència del projecte, o pels requeriments tècnics d’algunes operacions pressupostàries (per exemple, indemnitzacions a empreses per aturades de contractes causades per la pandèmia o despeses extraordinàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer).

Del total consignat s’ha realitzat ja una despesa de 8.370.496,11 €, és a dir, el 71,58%. Per àmbits, el de Protecció́ i Apoderament de les Persones ha executat un 91 % de la consignació́. Cultura porta executat un 68 % i Esports un 52 % (té adscrita la despesa de la Pista Coberta d’Atletisme, que no s’ha pogut executar encara)”. L’àmbit d’Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat ha executat un 77 % i Reactivació́ Econòmica un 48 % (té a les seves consignacions el xec comerç de la tardor, i serà en aquell moment quan el nivell d’execució avanci notablement)”.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell ha rebut 1,4 milions d’euros en subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per a l’execució d’algunes de les actuacions previstes al Pla Covid-19.

L’avaluació d’aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE

logosSOC

Categories Ajuntament, Economia i treball Tags Covid-19, recuperació econòmica