PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

22
Desembre
2023

Ple del mes de desembre

El Ple del mes de desembre celebrat el dia 18 va tractar i aprovar durant la part resolutiva els punts següents:

• Pròrroga del contracte programa entre l'Ajuntament de Sabadell i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU, per a la prestació del servei públic de ràdio.
• Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/97/2023, de 26 d'octubre, relatiu al subministrament de la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i els moviments de la tresoreria corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2023.
• Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/103/2023, de 31 d'octubre, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobrel'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitatpressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2023.
• Baixa de drets reconeguts i d'operacions no pressupostàries pendents de cobramentprocedents d'exercicis tancats.
• Aprovació de la cessió temporal en règim de préstec a la Fundación MAPFRE de cinc fotografies del fons de l'Arxiu Històric de Sabadell.
• Pròrroga del contracte de serveis d'atenció domiciliària.
• Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la despesa del servei d'àpatsa domicili corresponent al període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2023.
• Modificació de la composició del Consell d'Acció Social.
• Aprovació del Pla Local de Salut Mental i Addiccions (PLASMA) per al període 2024-2031.
• Incoació de procediment de resolució del contracte per a la construcció i explotació delservei públic d'aparcament soterrani per a vehicles automòbils a la plaça del Doctor Robertmitjançant concessió administrativa.
• Autorització a Ferrovial Construcción SA, per a l'ocupació temporal de dues finques depropietat municipal situades al carrer de Tetuán, 129-141 i 147-159, durant el terminid'execució de les obres de construcció d'un edifici d'habitatges a la finca adjacent.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, en defensa de la contenció dels preus de lloguer i per fer efectiva la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge. Es va aprovar amb els vots favorables dels grups d’ERC, La Crida i Sabadell en Comú Podem. Els grups del PSC i Junts per Sabadell es ban abstenir i els grups de Vox i PP van votar en contra. Moció

Categories Ajuntament Tags Ple municipal