PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

30
Gener
2024

Ple Municipal del mes de gener

El Ple del mes de gener celebrat el dia 29 va tractar i aprovar durant la part resolutiva els punts següents:

  • Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 17383/2023, de 5 de desembre, pel qual es va declarar el 7 de desembre de 2023 dia de dol oficial.
  • Autorització a la Unió Ciclista Sabadell per a l'ús del nom "Ciutat de Sabadell".
  • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2.5, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell per possibilitar l'ordenació volumètrica de determinats béns arquitectònics protegits pel PEPS (MPG-122).
  • Suspensió de tramitacions i de llicències als àmbits corresponents als elements patrimonials afectats per la disposició transitòria única del Text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Arqueològics i Ambientals de Sabadell (PEPS) (PE-131): Casa Romeu, Tallers Fontanet i Casa Montlló (EP-144).
  • Aprovació del canvi de titularitat a favor de la Fundació Xalest de la cessió d'ús atorgada a l'Associació Prolaboral Xalest del bé patrimonial situat al carrer Turina, 21-23, planta baixa, edifici 5.
  • Alienació directa al Consorci de la Zona Franca de Barcelona de la finca de propietat municipal situada a la carretera de Sant Pau de Riu-sec, 34-36.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, sobre el model de pediatria del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024. Es va aprovar amb els vots favorables de la majoria dels grups, tret del PP i ERC, que es van abstenir.

Categories Ajuntament, Govern, Transparència Tags Ple municipal