PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

26
Març
2024

Ple municipal del mes de març

El Ple del mes de març, celebrat el dia 25, va tractar i aprovar l’inici del procediment per concedir a títol pòstum la Medalla al Mèrit Esportiu a Carme Valero Omedes. Més informació.

A més, durant la part resolutiva també es van debatre i aprovar els punts següents:

 • Aprovació de l'acta de la sessió ordinària número 2/2024, de 26 de febrer.
 • Anul·lació d'operacions comptables vinculades a projectes amb finançament afectat.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/22/2024, de 20 de febrer, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2023.
 • Establiment del preu públic per a la venda del catàleg de l'exposició "Objectiu Sabadell. Història de la fotografia. 1860-1936", organitzada pel Museu d'Art, el Museu d'Història i l'Arxiu Històric de Sabadell.
 • Establiment del preu públic per a la participació en l'activitat gastronòmica popular de la Festa Major de l'any 2024.
 • Modificació de la denominació de la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya per Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya-Carme Valero Omedes.
 • Modificació de la composició del Consell d'Acció Social.
 • Nomenament de vocals del Consell Plenari del Consell de Salut.
 • Aprovació inicial del tercer expedient de modificació de crèdit del Pressupost de la corporació per a l'exercici 2024.
 • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de la corporació per a l'any 2024.
 • Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació per a l'any 2024.
 • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança d'ocupació de les vies i els espais públics.
 • Autorització a Transports Urbans de Sabadell SCCL, concessionària del servei públic de transport urbà, per iniciar el procediment de contractació per a la implantació i el manteniment d'una plataforma de virtualització dels títols propis i el subministrament inicial de targetes.
 • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 23 de gener de 2024, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS).
 • Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de reforma i ampliació de la planta baixa de l'Edifici Taulí per als serveis d'urgències al parc del Taulí, 27.
 • Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de substitució d'una coberta de fibrociment, els baixants i vuit finestres a l'Escola Ribatallada, situada al carrer Canonge Joncar, 56.
 • Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de reforma i ampliació de l'Escola Joan Sallarès i Pla, situada al carrer de Campoamor, 92.
 • Autorització d'ocupació temporal a l'empresa Beta Conkret, SA de la finca de propietat municipal situada al carrer Covadonga, 90-108, per utilitzar-la com a zona d'abassegament i per instal·lar-hi una grua mentre s'executen les obres al solar adjacent del carrer Vidal, 52.

A la part deliberativa i de control es van aprovar les mocions següents:

 • Moció de la Unió Comarcal del Vallès Occidental de Comissions Obreres, per a l'adhesió a la iniciativa legislativa popular per a la proposició de Llei de garanties de finançament del sistema educatiu català, per a un mínim del 6% del PIB per a l'educació. Es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Junts, Crida per Sabadell, Sabadell En Comú Podem i PP, el vot en contra de Vox i l’abstenció d’ERC.
 • Moció del grup municipal de Sabadell En Comú Podem, per afavorir la dinamització dels polígons d'activitat econòmica (PAE) de Sabadell. El text va ser aprovat per unanimitat.

Categories Ajuntament, Govern, Transparència Tags Ple Municipal