PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

29
Novembre
2023

Ple municipal del mes de novembre

El Ple del mes de novembre celebrat el dia 27 va tractar i aprovar durant la part resolutiva els punts següents:

 • Elecció del síndic municipal de greuges.
 • Aprovació de l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament del projecte "El riu, teixint fils de vida”, en el marc del Programa de plans de sostenibilitat turística en destinació.
 • Aprovació inicial de la cessió d'ús al Club de Futbol Planadeu Roureda del bé patrimonial situat al carrer Pins, 24.
 • Acceptació de la concessió atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona, per a l'ús de l'edifici situat al carrer de Narcís Giralt, 40, com a espai cultural i/o educatiu.
 • Anul·lació d'operacions comptables vinculades a projectes amb finançament afectat.
 •  Aprovació de la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals corresponent al període comprès entre l'1 de gener i el 16 de juny de 2023.
 •  Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la despesa derivada de la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Creu Roja, per al cofinançament de les accions en matèria d'acció social per a l'any 2022.
 • Designació dels vocals del Consell Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran.
 • Aprovació de la revisió de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a Creu Roja Espanyola, per a l'execució del projecte "Menja sa a l'Insti" durant el curs escolar 2017-2018.
 • Adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals i declaració de desert del lot 3.
 • Aprovació de la quarta modificació del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals.
 • Aprovació de la cinquena modificació del contracte del servei de neteja d'equipaments municipals.
 • Modificació dels acords del Ple 29 de juny de 2021 i de 22 de juliol de 2022, de delegació a la Diputació de Barcelona de les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.
 • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 18 d'octubre de 2023, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al tercer trimestre de 2023, i dels informes de la Tresoreria de 21 d'agost, 19 de setembre i 23 d'octubre de 2023, sobre el període mitjà de pagament dels mesos de juliol, agost i setembre de 2023, respectivament.
 • Modificació del lot 3 del contracte de serveis de manteniment i conservació dels espais verds del sector 1, de l'arbrat viari del sector 3 i dels jocs infantils i mobiliari urbà del sector 7.
 • Modificació del lot 1 del contracte de serveis de manteniment i conservació dels espais verds del sector 1, de l'arbrat viari del sector 3 i dels jocs infantils i mobiliari urbà del sector 7.
 • Autorització a Transports Urbans de Sabadell SCCL per formalitzar el contracte de subministrament de set autobusos híbrids i sis autobusos elèctrics per al servei de transport urbà.
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Associació de Veïns Creu de Barberà, per a la celebració de la festa de reposició de la Creu de Barberà.
 • Verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació del connector verd Castell de Can Feu-Centre.
 • Verificació del Text refós del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la despesa derivada de l'exercici de l'opció de compra de quatre motocicletes de motor elèctric tipus Scooter per a la Policia Local.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la despesa derivada de l'exercici de l'opció de compra de dos vehicles grua d'arrossegament per a la Policia Local.
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Associació Sabadell Comerç Centre, per a la realització del Campament Reial durant la campanya de Nadal 2023-2024.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per al foment efectiu del català com a llengua d'ús preferent de la corporació i per emprendre accions per fomentar-ne el coneixement i l'ús a tota la ciutat. Es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups tret dels de Vox i PP, que van votar en contra. Moció

D’altra banda, el Ple va aprovar una moció del grup municipal de Sabadell En Comú Podem, per a la immediata posada en marxa de mesures que erradiquin el sensellarisme a la ciutat. Es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, tret de Vox, que es va abstenir. Moció

Categories Ajuntament Tags Ple municipal