PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

18
Octubre
2016

L’Ajuntament denuncia un abocament no autoritzat de residus a l’entorn del Poblenou

El Govern afirma que serà contundent en l’aplicació de la disciplina urbanística i la protecció del rodal

L’Ajuntament denuncia un abocament no autoritzat de residus a l’entorn del Poblenou

L’Ajuntament ha ordenat la paralització immediata de les obres als presumptes responsables d’abocaments de residus de la construcció a les finques de Can Mas, Can Mimó i el camí de Can Mimó –situades al rodal de Sabadell, concretament al Poblenou. A més, el consistori ha iniciat un procediment de restauració terreny i traslladarà els fets i la resolució adoptada a la fiscalia, amb l’objectiu que valori si aquesta actuació pot ser constitutiva d’una infracció penal.

Glòria Rubio, tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha afirmat que

el Govern serà contundent en l’aplicació de la disciplina urbanística i en la protecció del rodal.

Els fets es remunten a la detecció per part de la Policia municipal d’uns abocaments de residus en els tres emplaçaments esmentats. Segons la informació de què disposa l’Ajuntament, en aquestes finques s’han observat més de 80 descàrregues, que han abocat més de 1.800 metres cúbics de terra procedent d’unes obres de Polinyà. Els abocaments són de residus de la construcció, entre els quals hi ha formigó, restes d’asfalt, panots, etc.

La zona afectada està qualificada pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona com a espai obert de caràcter agrari, per la qual cosa no es pot urbanitzar i no s’hi pot abocar terra ni runa.

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha afirmat que

el rodal és un espai fràgil, que té un alt valor paisatgístic, patrimonial i ambiental. És per això que des del Govern treballem per tenir cura de protegir-lo i actuarem davant de qualsevol agressió interposant denúncies quan calgui.

D’altra banda, el Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS) –aprovat provisionalment a l’abril d’aquest any– protegeix aquest espai pel que fa a les alteracions de les característiques funcionals de l’ecosistema del torrent de Can Canyameres - riera Seca i Santiga. En el cas de la finca de Can Mimó, el PEPBAMAS estableix la protecció arquitectònica de l’edifici i un àmbit d'expectativa arqueològica. Quant a la finca del camí de Can Mimó, el mateix Pla estableix un àmbit d'expectativa arqueològica.

En aquest sentit, Rubio ha afirmat que

tot i tractar-se d’un planejament en tràmit, hi ha una suspensió de llicències i, per tant, qualsevol intervenció, actuació o obra en aquest àmbit ha d’acomplir aquest planejament.

Per això ha volgut fer èmfasi en el fet que

les actuacions descrites no es poden legalitzar, ja que la normativa urbanística municipal estableix que aquests sòls són zones de valor agrari i la normativa supramunicipal determina que els sòls de les finques de Can Mas i Can Mimó s’han de preservar de la urbanització i, en general, dels processos que afectin negativament els valors paisatgístics i ambientals.

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat la disciplina urbanística, és a dir, un procés sancionador, i ha traslladat el cas a la fiscalia per si hi ha un possible procés penal. L'expedient que s’ha obert té per finalitat que les finques tornin a l’estat previ als abocaments.

Durant els propers dies la Policia municipal farà el seguiment d’aquestes obres, amb la finalitat de vetllar que efectivament queden aturades.