PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Informació

Google Geocoding API error: The request was denied.

28
Desembre
2017

Les obres a l’avinguda Concòrdia i al parc de les Aigües començaran les properes setmanes

La darrera Junta de Govern adjudica obres a diversos punts de la ciutat

Les obres a l’avinguda Concòrdia i al parc de les Aigües començaran les properes setmanes
Avinguda de la Concòrdia

La darrera Junta de Govern de l’any ha adjudicat avui diverses obres que s’iniciaran en els propers mesos a diferents punts de la ciutat. Entre les adjudicacions hi ha els treballs del carril bici de l’avinguda de la Concòrdia, on una part de la calçada estarà destinada a la circulació de bicicletes. Les obres tindran un cost de 294.756 euros.

L’avinguda es transformarà en una via amb dos sentits de circulació de vehicles i un únic carril bici bidireccional, situat a la banda dels porxos de la Concòrdia i segregat del trànsit rodat mitjançant separadors. Aquest carril bicicleta serà continu en tot el seu recorregut, des de la plaça Concòrdia fins la Gran Via. La incorporació del carril bicicleta a la calçada comportarà l’eliminació del que hi ha actualment a la vorera.

Altres actuacions que preveu el projecte per a la priorització dels vianants és la pacificació dels encreuaments amb els carrers perpendiculars que ja són zona 30. Per aconseguir-ho es farà la vorera de la banda dels porxos continua, el que obligarà els vehicles a remuntar-la per incorporar-se a l’avinguda Concòrdia. A les cruïlles de la part sud s’eixamplaran les voreres, com a mesura de protecció dels vianants i per tal de reduir la velocitat de la circulació dels vehicles.

També s’actua a la cruïlla de l’Avinguda de la Concòrdia amb la Gran Via i Eix Macià, amb petites actuacions com l’eliminació d’illetes i una nova senyalització horitzontal per tal de distribuir l’accés i la sortida als vehicles. Aquest projecte permetrà iniciar la transformació de l’avinguda de la Concòrdia, que s’asfaltarà completament.

Urbanització del Parc de les Aigües

Les fases 1 i 2 del Parc de les Aigües i la urbanització d’un dels carrers d’accés són altres obres adjudicades. El projecte compta amb un pressupost de 259.091 euros. “Amb la urbanització del carrer i l’inici de les obres del Parc es dóna resposta a una reivindicació veïnal històrica, perquè fa molts anys que demanen tenir accessos dignes”, ha explicat Juli Fernàndez, tinent d’alcalde de Cohesió Territorial.

La primera fase de la urbanització del futur parc està centrada en el límit oest, tocant a l’avinguda Estrasburg. Les obres inclouen la urbanització del vial d’accés annex a l’edifici de VIMUSA. El projecte respecta la topografia del Parc, que serà una gran estructura afavoridora del drenatge i la infiltració de les aigües de pluja. La xarxa d’evacuació de les aigües pluvials és, en aquest cas, un element del disseny, que configurarà un traçat que facilitarà la conducció de les aigües, amb unes ampliacions laterals amb parterres absorbidors del líquid.

D’aquesta manera s’aconseguiran diversos beneficis mediambientals, ja que s'augmenta la disponibilitat d'aigua del subsòl i es filtra i neteja les aigües de les escorrenties. A més, es redueixen els cabals abocats a la xarxa de clavegueram si hi ha pluges quantioses. Finalment, es proporcionen hàbitats a insectes i altres petits animals.

Amb les fases 1 i 2 del Parc de les Aigües acabades, s’iniciarà la tercera fase de les obres, que s’adjudicarà en els propers mesos, i que serà la que suposarà la transformació completa de l’espai en un parc.

Obres a equipaments públics

Els treballs adjudicats a la Junta es completen amb tres projectes a equipaments públics: la remodelació del poliesportiu Les Termes, la rehabilitació de la xemeneia del Vapor Buxeda Vell i la reforma del edifici del Servei d’Intervenció Socioeducativa de la zona Nord.

La licitació de la remodelació del poliesportiu Les Termes compta amb un pressupost de 205.769,96 euros i permetrà pavimentar la pista poliesportiva. La remodelació dóna resposta a la demanda de millorar les pistes poliesportives, on es podrà practicar handbol i bàsquet, es crearà una pista de patinatge i es mantindrà un camp de sauló.

La licitació de la rehabilitació de xemeneia del Vapor Buxeda Vell compta amb un pressupost de 95.918 euros i permetrà reconstruir el coronament de la xemeneia, afectat per importants esquerdes i deformacions, que provoquen que actualment sigui inestable. La intervenció implicarà l'enderroc previ i la seva posterior reconstrucció. A més, caldrà dur a terme un anellat mitjançant franges horitzontals de fibra de carboni amb la finalitat de dotar al conjunt de la rigidesa suficient. La xemeneia formava part de l’antic vapor que ocupava tot l’illa, entre els carrers d’Alemanya, del Sol, de Sant Pau i de Cervantes.

Una altra de les obres adjudicades a la Junta és la reforma de l’aulari adjunt a l’institut Jonqueres per ubicar-hi el nou equipament de Serveis d'Intervenció Socioeducativa, que s’ha dissenyat com un pool d’oferta pública per a la promoció dels infants, adolescents i famílies, que dinamitzi positivament aquest territori. Es tracta d’un equipament clau per garantir l'èxit educatiu i les oportunitats dels infants i adolescents i les seves famílies, que respon a un dels principals objectius i pilars de transformació social del PEAS.

El nou equipament oferirà el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) d’orientació, promoció i suport de caràcter universal per a les famílies amb la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar personal, familiar i social.

D’altra banda, l’equip pedagògic de l’Institut Jonqueres oferirà activitats educatives per a alumnes en horari lectiu, bàsicament en horari de matí, com ara tallers, projectes específics, crèdits de síntesis. També n’hi haurà de suport a l’èxit educatiu. A la tarda es faran altres treballs, com el reforç escolar, la millora de les habilitats socials, el treball d'hàbits, i el de valors i relacions socials. Els caps de setmana, es faran activitats de lleure.

Ubicació