PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

POLICIA

 

 
          

POLICIA

 

27
Maig
2022

L’Ajuntament actualitza el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM)

L’Ajuntament actualitza el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM)

L’Ajuntament treballa en l’actualització del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil ) i és per això que avui s’ha fet una activitat de simulacre on s’han escenificat dos supòsits de riscos que poden afectar el municipi: aiguats/inundacions i nevades.

Aquest simulacre forma part de la fase d’implantació del DUPROCIM, amb l’objectiu de posar a prova la coordinació amb els membres del comitè d’emergències, comprovar els mitjans tècnics i humans necessaris per a l’execució del simulacre, mentalitzar els equips de la importància d’actuar correctament en cas d’emergència i posar a prova la presa de decisions dels principals òrgans definits al Document.

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi amb l’objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar alhora una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, de la Generalitat de Catalunya estableix els continguts mínims per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i regula el procediment per a la seva tramitació conjunta. En aquest sentit, la norma recull que els municipis amb més de 20.000 habitants i els que sense arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o la seva activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal, i és potestatiu en la resta de municipis.