PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

POLICIA

 

 
          

POLICIA

 

20
Març
2019

La plantilla de la Policia Municipal comptarà aquest any amb 32 places noves d’agent

La presentació de sol·licituds per a la convocatòria d’oposició finalitza el 26 de març

La plantilla de la Policia Municipal comptarà aquest any amb 32 places noves d’agent

El projecte de reestructuració i creixement de la plantilla de la Policia Municipal, iniciat el 2016, té l’objectiu de comptar a partir del 2022 amb una plantilla de 275 agents. L’ampliació de la plantilla continua aquest any amb la creació de noves places. Actualment està oberta la convocatòria d’oposició lliure per cobrir 32 places d'agent de Policia Municipal. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de març.

Entre altres requisits, les persones aspirants han de tenir la ciutadania espanyola, haver complert els 18 anys i tenir el títol de Graduat/da en Educació Secundaria, Graduat/da Escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitja, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent superior o títol equivalent a efectes laborals (en el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acreditar la corresponent convalidació o homologació) .

El procés de selecció constarà de tres fases diferents: fase d’oposició, fase de capacitació i fase de pràctiques en el terme municipal. Durant la fase d’oposició, les persones aspirants han de passar una prova teòrica sobre cultura general; un conjunt de proves físiques; una prova pràctica sobre competències bàsiques de l’agent de la policia local; proves psicotècniques; una prova de coneixements de català i, finalment, una entrevista individual.

Les persones que superin la fase d’oposició i la prova mèdica començaran la segona fase, o de capacitació, que consisteix en un curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (tret d’aquelles que acreditin tenir aprovat l’esmentat curs).

Finalment, aquells i aquelles aspirants que hagin superat la fase de capacitació hauran de passar un període de pràctiques de 12 mesos a l’Ajuntament de Sabadell per tal de garantir la seva idoneïtat .