PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell 2023-2028

 Els plans de mobilitat urbana són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi.

 

Objectius PMUS Sabadell

  1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat.

  2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).

  3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.

  4. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat

  5. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat.

  6. Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat.

  7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.

  8. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

  9. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts.

 

Procés i fases

 

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell consta de les següents fases:

FASE 1

Fase 1.1.: Reunions prèvies

Fase 1.2.: Recollida d’informació.

Fase 1.3.: Treball de camp

FASE 2

Fase 2.1.: Diagnosi participada de la situació actual

Fase 2.2.: Diagnosi de la situació tendencial

Fase 2.3.: Redacció del document inicial estratègic d’Avaluació Ambiental

FASE 3

Fase 3.1.: Establiment d’objectius i línies estratègiques.

Fase 3.2.: Propostes participades d’actuació de l’alternativa triada

FASE 4

Fase 4.1.: Programa d’actuacions i càlcul d’indicadors

Fase 4.2 : Indicadors de seguiment

Fase 4.3.: Redacció de l’estudi ambiental estratègic

FASE 5

Fase 5.1.: Tràmits i modificacions

Fase 5.2.: Informació pública

Fase 5.3.: APROVACIÓ DEL PLA.

 

 Logo PMUS Sabadell Imatge redüit