Creació o Modificació de Normes i Reglaments

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Les normes, ordenances i reglaments en tràmit per a la seva aprovació inicial.
Fonts
  • Transformació organitzativa
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 10.1b; 10.1c; 10.2
  • Creació o Modificació de Normes i Reglaments