Modificació dels contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades
Fonts
  • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
  • Modificació dels contractes