Estadístiques de contractes de l'Ajuntament

Contractació pública, convenis i subvencions
Estadístiques de contractació
Dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d'acord amb cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector públic
Fonts
  • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
  • Estadístiques de contractes de l'Ajuntament